?NIE? dla przemocy wobec kobiet

Już po raz trzeci Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski organizuje Kampanię ?Białej wstążki? ? Stop Przemocy wobec Kobiet.
Ruszyła w miniony piątek, a rozpoczęła ją wizyta przedstawicieli Zespołu Interdyscyplinarnego z przewodniczącą Anną Gatkowską oraz przedstawicieli Straży  Miejskiej i Policji w Urzędzie Miasta, podczas której kobietom wręczano białe róże, a mężczyznom przypinano białe wstążki. Podobna akcja została przeprowadzona także na ostrowieckim Rynku oraz w Galerii Ostrowiec.
Poprzez te działania ostrowiecki Zespół Interdyscyplinarny przyłącza się do Ogólnopolskiej Kampanii ?Białej Wstążki?, organizowanej corocznie we wszystkich krajach świata pod patronatem ONZ.
-Chcemy w ten sposób podkreślić, że kobiety zasługują na szacunek i powinny być traktowane w sposób szczególny, aby omijała je niesprawiedliwość. Biała róża to symbol szacunku, którym kobieta powinna być obdarowywana ?mówi przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, Anna Gatkowska.
Kampania to nie tylko rozdawanie ulotek i wręczanie kwiatów, ale przede wszystkim zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie i walka ze stereotypami, które wciąż pokutują w społeczeństwie. W wielu przypadkach rodzinne dramaty nie opuszczają czterech ścian. Kobiety wstydzą się mówić o tym, że są dręczone, poniżane i bite. Stosowanie przemocy nie jest prywatną sprawą, lecz przestępstwem ściganym przez prawo, a fakt zawarcia małżeństwa czy mieszkania pod jednym dachem, nie stanowi okoliczności zezwalających na krzywdzenie innych.
-Osoby, które doznają przemocy, z czasem doznają wyuczonej bezradności i dla nich konieczne jest, aby zauważyły, że są autorytety, które popierają działania walki z przemocą. O przemocy powinno się mówić. Każda osoba, która ma wiedzę dotyczącą przemocy w rodzinie, powinna to zgłosić właściwym służbom.
Od pięciu lat obowiązujące przepisy dają możliwość zgłoszenia takich sytuacji bez ujawniania swoich danych. Posiadając taką wiedzę, uruchamiamy grupę roboczą i podejmujemy właściwe działania, mające na celu ochronę ofi ar przemocy, ale także działania korekcyjno ?edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.
-Osobami najczęściej doświadczającymi przemocy są kobiety. Natomiast wśród sprawców jest wiele osób chorych psychicznie. Często jest to schizofrenia, depresja czy też różnego rodzaju uzależnienia, stąd też nasze działania korekcyjno ?edukacyjne są szansą dla sprawców na zrozumienie ich złego postępowania ?wyjaśnia Anna Gatkowska.
Przemoc w rodzinie jest złem, na które nie ma przyzwolenia. W każdej sytuacji trzeba reagować, gdzie zuchwałe działania sprawcy odbierają kobiecie godność oraz poczucie wartości i bezpieczeństwa, poprzez stosowanie przemocy psychicznej czy fizycznej. Kampania ?Białej Wstążki?, to także promowanie idei życia bez przemocy, krzywdzenia i nieustanne podkreślanie godności i szacunku. To także wsparcie dla kobiet, które przerwały milczenie i same zdecydowały o swoim życiu wolnym od ciosów, poniżania i psychicznego dręczenia.
Ostrowiecka kampania potrwa do 10 grudnia br. Będą jej towarzyszyć tematyczne konferencje i wydarzenia w Miejskim Centrum Kultury, Centrum Aktywności Obywatelskiej i Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości. Patronat nad kampanią objął prezydent miasta Jarosław Górczyński.
-To piękna i szlachetna inicjatywa, podkreślająca wagę rodziny szczęśliwej, bezpiecznej i wolnej od przemocy, ale także podkreślająca znaczenie godności drugiego człowieka oraz wskazywanie możliwości wsparcia, gdy jest on zagrożony jej utratą ?mówił prezydent Jarosław Górczyński.
Partnerami przedsięwzięcia są: Stowarzyszenie ?Nigdy więcej? na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą, Straż Miejska, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym Środowiskowy Dom Samopomocy, Samorząd Studencki WSBiP.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *