Nowy pawilon dla pijanych pacjentów

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zaakceptował propozycję, dotyczącą wspólnego sfinansowania przez powiat oraz gminy budowy pawilonu z przeznaczeniem na miejsce do trzeźwienia osób będących pod wpływem alkoholu.
Przypomnijmy, że na spotkaniu, które odbyło się w pierwszych dniach listopada, gminy wyraziły wolę współfinansowania inwestycji stosownie do liczby mieszkańców danej gminy. Wstępny koszt budowy pawilonu oszacowano na 1 mln zł. 1/7 kosztów pokryta zostanie z budżetu powiatu – ok. 142 860 tys. zł. Ponadto pawilon, gdzie zamiast na SOR trafiałyby osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, powstanie na działce będącej własnością powiatu ostrowieckiego. Ostateczna wartość inwestycji będzie dokładnie znana po opracowaniu koncepcji budowy pawilonu.
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim chce, aby na terenie szpitala powstał specjalny ośrodek, do którego będą przewożone osoby pijane, by móc tam pod opieką lekarzy wytrzeźwieć i zyskać poradę terapeuty. Ten pomysł właśnie dyskutowano na forum samorządowym z burmistrzami i wójtami gmin powiatu ostrowieckiego, dyrekcją szpitala, członkami Rady Społecznej ZOZ. Jego realizacja ma zapobiec zachodzącym na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ? z udziałem pijanych pacjentów ? gorszącym opinię publiczną wydarzeniom.
W nowym pawilonie znalazłby miejsce ośrodek trzeźwienia i terapii. Według wstępnych kalkulacji, koszt budowy ośrodka dla 35 osób, w którym znalazłoby zatrudnienie około 20 osób personelu, szacuje się na 1 mln zł. W takim ośrodku o powierzchni 250 m kw., w oddzielnych pomieszczeniach, mogłoby przebywać jednocześnie 15 mężczyzn, 10 kobiet, 5 nieletnich i 5 agresywnych pacjentów. Jego roczne utrzymanie, łącznie z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, zamknęłoby się również kwotą około 1 mln zł.
Starostwo nie chce tworzyć nowej izby wytrzeźwień, która została w Ostrowcu zlikwidowana w 2010 r., bo to wiązałoby się z realizacją dodatkowych zadań wynikających z przepisów prawnych, generujących znacznie wyższe koszty.
Dotacje gmin będą uzależnione od liczby dotychczasowych pijanych pacjentów trafiających z poszczególnych miejscowości pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *