Potrzeby organizacji pozarządowych

Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z terenu Ostrowca Św. uczestniczyło w spotkaniu z prezydentem Jarosławem Górczyńskim.
Choć jego głównym celem było przedstawienie propozycji zadań, jakie gmina Ostrowiec Św. zamierza powierzyć do realizacji w 2017 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, to przybrało znacznie szerszy charakter.
– Współpracę na linii samorząd, a organizacje pozarządowe oceniam jako dobą, a w niektórych obszarach jako bardzo dobrą- powiedział prezydent Jarosław Górczyński. Chciałbym dziś z tego miejsca podziękować wszystkim przedstawicielom sektora pozarządowego za zaangażowanie w realizowane działania. Cieszy mnie też to, że praca wielu stowarzyszeń jest też dostrzegana poza Ostrowcem Św.
Prezydent zaprezentował propozycje realizacji zadań na rok 2017, zawierających się w pięciu obszarach tematycznych: ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, przeciwdziałaniu patologiom społecznym, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego oraz kulturze fizycznej. Włodarz miasta zapewnił też, że gmina Ostrowiec Św. ogłosi konkursy z zakresu rozwoju sportu, na które w przyszłorocznym budżecie zagwarantowano środki rzędu 500 tys. zł.
– Wysokość dotacji udzielonych z budżetu gminy Ostrowiec Św. sukcesywnie rośnie i ten trend będę chciał podtrzymać. Podam, że przed rokiem była to kwota 1.516.000 zł z zakresu pożytku publicznego plus 407 tys. na zadania z zakresu rozwoju sportu, w tym roku kwoty te wzrosły odpowiednio do 1.593.980 zł plus 500 tys. na sport. Teraz też będziemy mogli mówić o kwocie wyższej, ale jakiej, dokładnie przekażę po przyjęciu budżetu z końcem tego roku- mówił prezydent, gwarantując, że pierwsze konkursy na kluczowe zadania zostaną ogłoszone z początkiem nowego roku.
Po prezentacji zamierzeń rozgorzała dyskusja, podczas której padło wiele propozycji i uwag, na które reagował przysłuchujący się jej prezydent. I tak, m.in. Monika Bryła Mazurkiewicz z PTTK zgłosiła potrzebę przeznaczenia środków na odnowienie szlaków turystycznych na terenie miasta, Maciej Kozicki – prezes KSZO 1929 apelował o zwiększeniu dostępności gminnych placówek oświatowych młodym adeptom piłkarstwa, Robert Cedro -prezes stowarzyszenia Karuzela wskazał na potrzeby mniejszych stowarzyszeń i konieczność podziału środków w konkursach wśród organizacji, z kolei Dariusz Czupryński – komendant ostrowieckiego ZHP pytał, czy jest możliwość zmniejszenia opłat dla potrzeb hufca.
Wszyscy uczestniczący w dyskusji wskazywali na dobry klimat dla sektora pozarządowego w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Św.
(Pas)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *