Jubileusz 40-lecia hutniczego klubu krwiodawców (zdjęcia)

Zwykło się mówić, że krew jest darem serca, ale przede wszystkim darem życia.
O anonimowych krwiodawcach przypominamy sobie dopiero w sytuacjach kryzysowych, a słowa podziękowania i uznania kierowane są pod ich adresem zazwyczaj w listopadzie, kiedy obchodzony jest Tydzień Honorowego Krwiodawstwa. Z tej okazji w Klubie Fotografii Miejskiego Centrum Kultury spotkali się honorowi krwiodawcy, lekarze, działacze PCK. W spotkaniu tym uczestniczył prezydent miasta Jarosław Górczyński.
Ostrowieccy krwiodawcy, lekarze, działacze Polskiego Czerwonego Krzyża uhonorowani zostali odznaczeniami HDK i PCK. Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża II stopnia, wyróżniona została lekarz Małgorzata Krysa-Kowal, odznaką honorową PCK III stopnia Beata Barska-Jagiełło, Lech Tomczyk i Klub Honorowych Dawców Krwi im. Jana Milewskiego, a odznaką honorową IV stopnia Grzegorz Krzemiński. Odznaką Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia, uhonorowani zostali po oddaniu 18 litrów krwi: Wiesław Dłużewski, Janusz Jarosiński, Marcin Kropielnicki, Grzegorz Krzemiński, Grzegorz Tomczyk, Sławomir Tworzewski i Mariusz Walczyk. Zaś Odznaką Honorowy zasłużony Dawca Krwi II stopnia po oddaniu 12 litrów: Wojciech Chamera, Grzegorz Chuchmała, Paweł Łucki, Malwina Pająk, Damian Stala, Sebastian Szeloch, Artur Staniec, Renata Tworzewska, Sławomir Tworzewski, Marcin Wiśniewski, Daria Wrona i Edyta Zwolińska.
W tym roku Klub Honorowych Dawców Krwi przy Celsie Huta Ostrowiec obchodzi jubileusz 40- lecia działalności. Z tej okazji prezydent miasta, Jarosław Górczyński przekazał na ręce prezesa klubu Sylwestra Rogowskiego pamiątkowy grawerton. Prezydent dziękował członkom klubu za bezinteresowną pomoc, zapewnił, że krwiodawcy mogą nadal liczyć na pomoc ze strony samorządu.
Wieloletnim członkiem i przewodniczącym hutniczego klubu był Grzegorz Zakrzewski obecny prezes klubu przy Radzie Rejonowej PCK. Pierwszy litr krwi oddał 41 lat temu. W najlepszym okresie hutniczy klub im. dra Eugeniusza Dziewulskiego liczył ponad tysiąc członków. Później klubowi przewodniczył Robert Podsiadły, Janusz Czupryński, a obecnie kieruje nim Sylwester Rogowski. Na uroczystym spotkaniu w Kielcach, wśród wyróżnionych honorowych krwiodawców byli też ostrowczanie. Ryszard Stromski, Marian Wilczyński i Zbigniew Żuława otrzymali odznaki Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu, zaś Artur Kurowski odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi.
W czasie uroczystego spotkania w Galerii Fotografi i Miejskiego Centrum Kultur, specjalny program dedykowany krwiodawcom zaprezentowały dzieci ze świetlic środowiskowych w Ostrowcu Świętokrzyskim, prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż.
(fk)

dscf3837 dscf3838 dscf3839 dscf3841 dscf3842 dscf3844 dscf3845 dscf3848 dscf3849 dscf3854

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *