?Chreptowicz? na UMCS

Trwająca od wielu lat współpraca LO Nr II im. J.Chreptowicza  z UMCS w Lublinie każdego roku jest coraz bardziej rozwojowa.

Sformalizowanym  zwieńczeniem wieloletnich kontaktów nauczycieli  liceum i wykładowców uczelni była podpisana w 2013 roku umowa o współpracy. W tym roku szkolnym podpisano umowę o objęciu  przez Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Chemii UMCS patronatem naukowym klasy biologiczno-chemiczne.
W minionym tygodniu ostrowiecki ?Chreptowicz?  jako Szkoła Partnerska UMCS gościł w murach uniwersytetu na spotkaniu z władzami  Instytutu Biologii i Biochemii i  Instytutu Mikrobiologii i Biotechnologii, a potem na spotkaniu z pracownikami Biura Promocji UMCS, Katarzyną Kołbut i Katarzyną Kociubą. Dyrektor LO Nr II im. J. Chreptowicza Sławomir Miszczuk wraz z Joanną Żelazną- Żak, nauczycielem biologii będącym koordynatorem ds. współpracy oraz z  Martą Kalitą, nauczycielem będącym rzecznikiem prasowym szkoły,  odbyli spotkanie z  prof. dr. hab. Kazimierzem Trębaczem- dziekanem Wydziału, z dr hab. Joanną Czarnecką- prodziekanem ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą oraz z dr Moniką Marek- Kozaczuk – wykładowcą UMCS koordynującym współpracę ze szkołą.
-Celem spotkania były uzgodnienia, dotyczące współpracy i  ustalenia planowanych do realizacji projektów, imprez  oraz wydarzeń naukowych ? mówi dyrektor ?Chreptowicza?, Sławomir Miszczuk. -Wspólnie przedstawiliśmy propozycje przedsięwzięć i podzieliliśmy się swoimi pomysłami na owocną współpracę, która, mam nadzieję, przyniesie wymierne korzyści dla obu stron.
Takie przekonanie wyraził  również dziekan, profesor Kazimierz Trębacz, który podkreślił, że uczelni bardzo zależy, aby przyszłych studentów pozyskiwać spośród zdolnych uczniów, a więc takich, którzy  niewątpliwie uczęszczają  do ostrowieckiego ?Chreptowicza?  i niejeden raz dali  się poznać od najlepszej strony, wygrywając organizowane przez UMCS ogólnopolskie konkursy czy  zasilając  jako późniejsi studenci szeregi  pasjonatów angażujących się w działalność Studenckich Kół Naukowych UMCS.
W ramach współpracy młodzież  ?Chreptusa?  uczestniczy  w zajęciach prowadzonych przez uniwersytecką kadrę naukową i  tamtejszych studentów, przeprowadza  pod ich kierunkiem doświadczenia i eksperymenty na specjalistycznym sprzęcie laboratoryjnym oraz bierze  udział w wydarzeniach naukowych organizowanych przez UMCS. W ubiegłym tygodniu uczniowie klas biologiczno-chemicznych trzykrotnie wzięli udział w przygotowanych specjalnie dla nich ciekawych warsztatach odbywających się w pracowniach naukowych Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii.  Takie formy zgłębiania wiedzy stanowią atrakcyjny element nowoczesnego systemu edukacji w ?Chreptowiczu? i służą solidnemu  przygotowaniu  młodzieży do zdawania egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym.  
-Poprzez tę współpracę uświadamiamy uczniom bardzo szerokie spektrum możliwości przyszłych kierunków studiów po ukończeniu nauki w klasie biologiczno-chemicznej ? mówi nauczyciel LO Nr II, Joanna Żelazna- Żak. -Poznanie specyfiki Wydziału Biologii i Biotechnologii, oferującego studentom kilkanaście specjalizacji, z pewnością  ułatwi  maturzystom wybór przyszłego kierunku kształcenia. Dyrektor Sławomir Miszczuk jest przekonany, że zaplanowane przez liceum i UMCS wielkie przedsięwzięcie naukowe  z pewnością pozwoli na lepsze poznanie uczelni nie tylko przez uczniów klas biologiczno-chemicznych. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *