Nowe Europejskie Wyzwania – II Kongres Lewicy

W dniu 19 listopada 2016 r., w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Stafionu Narodowego, odbył się II KONGRES LEWICY, w którym udział wzięli przedstawiciele Sojuszu Lewicy Demokratycznej Powiatu Ostrowieckiego, m.in. Józef Grabowski Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego SLD, Halina Zytek, Anna Radosz, Andrzej Wieczorek, Wojciech Zarosa i Ewa Ulikowska.
W miesiącach wrzesień – październik 2016 r. przeprowadzono szereg zebrań ogólnych Kół Miejskich i Gminnych SLD, na których w wyniku dyskusji programowych i w bezpośrednich rozmowach z ludźmi w powiecie ostrowieckim, województwo świętokrzyskie, przyjęto  fundamentalne postulaty i wypracowano tezy programowe, wdrożenie których wpłynie na poprawienie wizerunku SLD. Następnie w dniach 29 -30 października 2016 r., w Hotelu ?Przedwiośnie? w Mąchocicach Kapitulnych, odbyła się Konferencja Europejska pt. ?Wyzwania gospodarcze i społeczne w UE ? Lewicowa odpowiedź?, w której również uczestniczyli przedstawiciele i członkowie SLD z powiatu ostrowieckiego. Konferencję zorganizowała Poseł do Parlamentu Europejskiego dr Krystyna Łybacka, zapraszając członków SLD z czterech województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego. Program konferencji poruszał przede wszystkim tematy: Programy Unii Europejskiej, jako źródło wsparcia dla prorozwojowych mechanizmów gospodarczych w krajach członkowskich; Problem „deficytu demokracji” w Unii Europejskiej i socjaldemokratyczna odpowiedź; Bariery w rozwoju przedsiębiorczości i możliwości rządu w tworzeniu dobrych warunków dla kreowania aktywności gospodarczej.
W podsumowaniu Konferencji wypracowano szereg   wniosków i konkluzji. ,,..Jako ludzie o lewicowych poglądach widzimy pilną potrzebę powrotu do normalizacji stosunków politycznych, wyjścia z tej zapętlonej wokół Trybunału Konstytucyjnego sytuacji. Ma to skutki uboczne w postrzeganiu naszego Państwa na arenie międzynarodowej, wytrąca z trudem zdobytą palmę pierwszeństwa- lidera przemian demokratycznych. Katastrofa smoleńska, ekshumacje niepotrzebnie psują wizerunek państwa. Ekipa rządząca koniecznie chce udowodnić swoją tezę i nic więcej nie jest ważne. Niekontrolowane rozdawnictwo pieniędzy, choćby w najsłuszniejszej sprawie, może skończyć się źle dla płynności finansowej. Głównym zadaniem dla Polskiego Rządu powinna być innowacyjna gospodarka, reindustrializacja przemysłu, adekwatne do potrzeb i możliwości wykorzystanie środków pomocowych z Funduszy Strukturalnych i Programów Unijnych.
II Kongres Lewicy – Nowe Europejskie Wyzwania, który odbył się 19 listopada 2016 r., skupił ok. 3.000 osób, prawie 50 organizacji: partii politycznych, stowarzyszeń i fundacji wzięło udział w Kongresie Lewicy. Początkowo organizatorzy Kongresu zakładali obecność ok. 700 – 800 osób. W tym dniu ze Stadionu Narodowego w Warszawie został wysłany sygnał o odradzaniu się lewicy w Polsce, która w nadchodzących latach zajmie istotną pozycję na scenie politycznej. Kongres odbył się pod patronatem Partii Europejskich Socjalistów, obrady poprowadzili: wiceprezydent Kalisza Karolina Pawliczak oraz Andrzej Rozenek, lider Biało Czerwonych. Kongres otworzył Bogusław Gorski, przewodniczący Polskiej Partii Socjalistycznej najstarszej polskiej partii lewicowej, która została założona w 1892 r.
Na zaproszenie do dyskusji kongresowej odpowiedziało wiele autorytetów ze świata nauki i polityki. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, były premier Marek Belka oraz Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, przesłali listy adresowane do uczestników tego wydarzenia na miarę międzynarodową. Kongres – ,,Nowe Europejskie Wyzwania? został zaszczycony obecnością najważniejszych europejskich polityków lewicy: Siergieja Stanishewa, przewodniczącego Partii Europejskich Socjalistów, wieloletniego przewodniczącego Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, w latach 2005 – 2009 premiera Bułgarii, za jego kadencji na stanowisku szefa rządu Bułgaria została członkiem Unii Europejskiej. Obecnie pełni mandat eurodeputowanego. Zity Gurmai, przewodniczącej PES Woman, działaczki ruchów na rzecz praw kobiet, członkini Węgierskiej Partii Socjalistycznej, w kadencji 2004 -2009 posłanki do Parlamentu Europejskiego. Drugi raz z rzędu pełni funkcję przewodniczącej organizacji Partii Europejskich Socjalistów ? Kobiety, zajmującej się problematyką równych praw płci. Gianniego Pittelli, przewodniczącego frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. Członka włoskiej Partii Demokratycznej, pełniącego mandat eurodeputowanego nieprzerwanie od 1999 r. Funkcję przewodniczącego frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim pełni od 2014 r.    
Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego skierował przesłanie do Kongresu, które zostało odtworzone podczas jego obrad. Siergiej Staniszew przemawiając zwrócił uwagę, że zadania dla lewicy to: zmiana sposobu rządzenia krajem, zasypanie krzywdzących i niepotrzebnych podziałów. Takiemu kierunkowi działania Europejscy Socjaliści dają zielone światło i deklarują pomoc. Polityka, to rozmowa przyszłości w której musimy skupić się na tym co nas łączy a nie dzieli. Żyjemy w świecie gdzie zalewa nas populizm, media manipulują społeczeństwem, do władzy dochodzą ugrupowania, które w swych programach nic nie mówiły o tym, że Polska tylko dla Polaków, że nas skonfliktują  z instytucjami europejskimi, wystąpią przeciw kobietom, uchodźcom. Odruchem prawidłowym i dobrze przyjętym przez opinię międzynarodową jest się temu przeciwstawić, bronić równości, prawa do samostanowienia. By nas słyszano musimy wspólnie bronić interesów świata pracy, nie pozwolić na łamanie praw człowieka zapraszając do dialogu.
Zita Gurmani – PES Women – zapewniła, że kobiety z PES są dumne z Polek i są po ich stronie, które w ostateczności wyszły na ulice, by bronić własnych praw do samostanowienia i bronić demokracji. Lewica progresywna musi wspierać kobiety, które stanowią 52% społeczeństwa. Dążyć do zachowania równości płci w tym: praw kobiet, prawa człowieka.    
Przewodniczący OPZZ, Jan Guz w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę, że w naszym kraju zapomina się o prawach pracowniczych, ludzie zmuszani są do samozatrudnienia, bądź zatrudniani są na umowy śmieciowe. Należy zwróćić uwagę na dyskryminację kobiet, szczególnie w sprawach ekonomicznych. Dość tych tragicznych doświadczeń. OPZZ dąży do tego, aby wszyscy mieszkańcy Polski mieli pracę, godną płacę, godne życie, jednakowe szanse na awans i stabilizację zawodową, prawo do godnej emerytury, a tego obecnie Państwo nie zapewnia. Obecny Rząd i Parlament zajmuje się tematami zastępczymi. Dlatego potrzebny jest powrót lewicy do władzy. Razem należy przywrócić prawa pracy i godne warunki socjalne i społeczne, przywrócić prawa pracownicze, bo obecnie są tylko przywileje władzy rządzącej. Koniecznym jest, aby w tych sprawach lewica działała wspólnie, bo pracownik to też lewica. Lewicowość to służba ludziom, należy walczyć o realizację umów społecznych i odtajnić dialog społeczny.
Profesor Jan Hartman w swoim wystąpieniu zakomunikował o potrzebie aktywnej walki o wyborcę i tragicznej sytuacji ugrupowań lewicowych. Stwierdził,  że najważniejsi są ludzie i to z myślą o nich i przez nich ma być stworzony Program. ,,Idziemy do wyborów razem i z ludzi zasłużonych dla środowisk lokalnych budujmy listy wyborcze ? budujmy kadry lewicy tak, aby demokracja wróciła do Polski?.    
Kongres Lewicy skupił w jednym miejscu ludzi działających w wielu obszarach i reprezentujących różne interesy, ale łączących je brak akceptacji dla obecnego rządu, metod sprawowania władzy i przyjmowanych rozwiązań prawnych.
Kongres to także spotkanie ludzi, którzy chcą zidentyfikować wspólną tożsamość i określą nową, świeżą, odbiegającą od schematów dotychczasowego myślenia, strategię i wizję państwa.
W trakcie Kongresu odbyły się dyskusje na temat: gospodarki i polityki społecznej, przyszłości Europy, demokracji saorządowej, nowoczesnego patriotyzmu, praw i wolności obywatelskich, różnorodności światopoglądowej oraz sytuacji polskiej lewicy.
Przedstawiciele ostrowieckiego SLD brali aktywny  udział w panelach dyskusyjnych: Gospodarka i Polityka społeczna oraz Nowoczesny Patrityzm.  Przewodniczący Rady Powiatowej SLD z Ostrowca Świętokrzyskiego, Józef Grabowski zgłosił podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego przez prof. Pawła Brożka (Gospodarka i Polityka społeczna), zagadnienia dotyczące polityki zdrowotnej, jego zdaniem bardzo istotne z punktu widzenia SLD, m.in. 1.Wzrost nakładów na ochronę  zdrowia, w tym regulacja i wzrost płac w zawodach medycznych, co spowoduje zatrzymanie kadr medycznych w kraju, głównie lekarzy. 2.Zmiana systemu kształcenia lekarzy i pielęgniarek. Przynajmniej w takich ilościach, które zagwarantują uzupełnienie naturalnego ubytku lekarzy i pielęgniarek. 3.Doprecyzowanie czasu pracy lekarzy polegające na ujednoliceniu systemu czasu pracy, tj. na powszechnie obowiązujący 8?godzinny dzień pracy z zachowaniem pracy zmianowej ? zgodnie z Kodeksem Pracy. To zadanie należy traktować jako docelowe po spełnieniu warunków 1 i 2 (jw.). Prowadzenie jednolitego systemu zatrudniania wyeliminuje przemęczenie lekarzy i pozostałych pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia, a ponadto lekarze przestaną umierać na dyżurach, do pracy będą stawać wypoczęci, będą mieć również czas na naukę i samokształcenie. 4.Wycena procedur dokonywana przez Agencję Technologii Medycznych powinna opierać się na faktycznych kosztach leczenia. Wycena procedur nie może ulegać zmianie w ciągu roku przez NFZ. 5.Dla usprawnienia procesów leczenia systematycznie wprowadzać leki nowej generacji.
W podsumowaniu Kongresu paneliści przedstawili zgłoszone stanowiska i wnioski,  przeprowadzono diagnozę obecnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej, a w efekcie skonstruowano wnioski co do podjęcia dalszych konkretnych działań, m.in. powołano Radę Dialogu i Porozumienia na Lewicy, która będzie jednoczyła w pracy programowej organizacje po lewej stronie sceny politycznej. Rada będzie miała za zadanie przygotować polską socjaldemokrację do nadchodzących wyborów samorządowych i parlamentarnych.
Postawione przez Kongres cele wymagają mobilizacji i wspólnych działań, aby je skutecznie wdrożyć, konieczny jest szeroki front partnerskiego wspóldziałania. Uczestnicy kongresu przybyli z różnych miejsc i różnią ich osobiste doświadczenia, łączy je jednak ideowy fundament i cel ? sprawiedliwe społeczeństwo, wolnych i równych w swoich prawach obywateli. Mają jedno ważne przekonanie, że lewica jest Polsce potrzebna.
Józef Grabowski

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *