Czy Zbigniew Duda zostanie odwołany ze stanowiska starosty?

Na czwartkowej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radna Agnieszka Rogalińska w imieniu klubu radnych z opozycyjnego Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego na podstawie art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym złożyła wniosek o odwołanie starosty ostrowieckiego, Zbigniewa Dudy.   
-Wniosek argumentujemy brakiem konkretnej wizji rozwoju powiatu ostrowieckiego, złym zarządzaniem jednostkami starostwa, wieloma procesami sądowymi i nieprawidłowościami spowodowanymi zwolnieniami funkcyjnych pracowników szkół i jednostek podległych starostwu, brakiem wizji na poprawę funkcjonowania szpitala powiatowego z ciągła rotacją jego dyrekcji, wreszcie brakiem wizji i doświadczenia w zarządzaniu, co skutkuje bardzo negatywnym odbiorem urzędu, jakim jest starostwo powiatowe ? argumentowała radna, Agnieszka Rogalińska. -W związku z powyższym my, niżej podpisani pod wnioskiem, radni powiatu ostrowieckiego wnioskujemy o odwołanie  z tak zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji, jaką jest starosta ostrowiecki, pana Zbigniewa Dudy.
Rada powiatu, zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie powiatowym, może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady. Wniosek o odwołanie starosty wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak, niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Odwołanie starosty jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji przez cały zarząd powiatu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *