Dwugłos o budżecie powiatu

Starosta ostrowiecki Zbigniew Duda kilka dni po tym, jak przyjęto budżet powiatu na 2017 zwołał konferencję prasową, na której raz jeszcze pochwalił się tym, że jest on proinwestycyjny i prospołeczny.

Zupełnie inne zdanie ma w tej kwestii ma opozycja, co starosta wykorzystuje do stwierdzeń, że opozycja jest przeciwna realizacji zamierzonym inwestycjom.
Starosta wprost mówi, że sprawy w powiecie idą w dobrym kierunku. Najpierw ?zasypane? zostały po poprzednikach dziury. Spłacono zaległe składki ZUS, dokonano konsolidacji udzielonych kredytów. W efekcie zrównoważono budżet, a teraz znaleziono w nim pieniądze na ich spłatę. Budżet na 2017 rok jest bowiem nadwyżkowy.
Starosta podkreśla, że dochody budżetu powiatu na 2017 rok wyniosą 130,7 mln zł. Jest wyższy od budżetu z 2016 roku o 6 mln zł. W opinii starosty Zbigniewa Dudy, jest to budżet, który będzie spełniał oczekiwania mieszkańców powiatu. Po pierwsze, jest nadwyżkowy. Planowane oszczędności w budżecie zostały zaplanowane w wysokości 500 tys. zł i zostaną przeznaczone na spłatę kredytu. Po drugie, jest proinwestycyjny. Wysokość planowanych w budżecie 12,3 mln zł, tj. prawie dwa i pół raza więcej, niż w 2016 roku, będzie bowiem przeznaczone na inwestycje. Z tej puli 7,5 mln zł zostanie pozyskane z zewnątrz. Planowane największe inwestycje to m.in. remont ulicy Polnej od Radwana do Iłżeckiej wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Siennieńską, remont ulicy Kaznodziejskiej w Kunowie i stabilizacja skarpy wzdłuż drogi powiatowej Ćmielów ? Krzczonowice ? Przeuszyn. Ogółem kwota na zadania drogowe przeznaczona w 2016 roku wyniosła 9 mln, a w 2017 roku będzie to kwota 13,7 mln. Po trzecie, starosta podkreśla, że budżet jest prospołeczny. 16 % budżetu, a wiec wydatki rzędu 20 mln zł, zostaną przeznaczone na szeroko rozumianą pomocą społeczną, utrzymanie pensjonariuszy w DPS-ach, wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Co ciekawe, zwiększono środki na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wsparcie zwiększono ze stawki 2400 za jedno umieszczone dziecko do 3800 za jedno umieszczone dziecko dla konkursu który będzie ogłoszony w połowie 20 17 roku.
Budżet zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i wszystkich komisji Rady Powiatu Ostrowieckiego, choć akurat różnie układały się w nich głosy poparcia.
Na budżecie suchej nitki nie pozostawiają radni opozycyjni, w opinii których budżet nie jest prorozwojowy.
-To budżet na przetrwanie. Przedstawiony plan inwestycyjny tylko w wąskim zakresie zaspokaja potrzeby mieszkańców ? twierdzi szefowa klubu radnych KWW Jarosława Górczyńskiego, Agnieszka Rogalińska. ?Szpital wciąż zmaga się z olbrzymim zadłużeniem, zaciągane są kredyty, a medialna otoczka mydląca oczy mieszkańcom nie wystarczy do ciągłości wykonywania usług. Co zarząd powiatu robi, by ulżyć w chorobie pacjentom onkologicznym? Gdzie środki miasta przekazane na uruchomienie poradni? Dziwimy się, dlaczego zrezygnowano na wielomilionowej dotacji na budowę nowoczesnego SOR-u i lądowiska dla helikopterów? Co z uruchomieniem przychodni przyszpitalnych i czy z dniem 1 kwietnia bez opieki nie pozostaną pacjenci chorzy na serce? W budżecie zabrakło zainteresowania stanem technicznym budynku Specjalnego Ośrodka  Szkolno ? Wychowawczego przy ulicy Gulińskiego, a remont i termomodernizacja przerosła wizję zarządu powiatu. Olbrzymie środki są przeznaczone na to, by promować pana starostę. W 2017 roku na ten cel zaplanowano blisko 700 tys. zł. Czy na opluwanie niektórych radnych w wydawanej za publiczne pieniądze gazecie? Czy za te pieniądze nie warto dać podwyżki pielęgniarkom, wyremontować kawałek drogi, czy zakupić sprzęt do szpitala? Wiele do życzenia pozostawia polityka kadrowa, która łączy się z wysokimi odszkodowaniami dla bezpodstawnie zwalnianych dyrektorów.
Starosta stanowisko opozycji nazywa politycznym, niemerytorycznym i być może nadającym się do wygłoszenia na sesji absolutoryjnej. Pyta, dlaczego nikogo nie kłuje w oczy, że prezydent na promocję wydaje 900 tys. zł. Podkreśla, że szpital w budżecie powiatu nie jest ujmowany. Namawia radnych na pracę, a nie politykowanie, gdyż nie złożyli ani jednego projektu do budżetu. Mówi o tym, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała negatywną opinię o przyjęciu dotacji miasta na finansowanie poradni onkologicznej.
Przypomnijmy, że sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni przyjęli budżet na 2017 rok przy 12 głosach za koalicji PiS-PO oraz 9 głosach przeciw radnych z Komitetu Wyborczego Wyborców Jarosława Górczyńskiego. 

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *