Młodzież zdobywa upragniony fach

Zespół Szkół Zawodowych im. M. Skłodowskiej – Curie w Ożarowie w rankingu ?Perspektyw? znalazł się na drugim miejscu w województwie świętokrzyskim wśród szkół zawodowych i w pierwszej setce w kraju.
Szkoła specjalizuje się w kierunkach elektroniczno – informatycznych. W ubiegłym roku uczniowie z Ożarowa znów zabłysnęli na olimpiadzie i konkursach technicznych. Dyrektor Marcin Stańczyk mówi, że na sukces złożyły się: kilka lat pracy związanej z unowocześnianiem procesu kształcenia, konieczne zmiany, doświadczona kadra nauczycieli podnosząca kwalifi kacje i specjalizująca się w wybranych dziedzinach oraz nowoczesna baza dydaktyczna i techniczna.
-Nasza młodzież otrzyma nową pracownię chemiczną wyposażoną w nowoczesne pomoce – mówi. W tym roku na dokończenie doposażenia szkoły dysponujemy kwotą 2,5 mln zł . Ostatnimi nabytkami w warsztacie jest tokarka sterowana numerycznie i tzw. centrum obróbcze pozyskane w ramach projektu inwestycyjnego starostwa.
W ofercie znajduje się technikum informatyczne, a od niedawna zamiast klasy elektronicznej – kierunek mechatronika w ramach technikum. Jako jedna z nielicznych w regionie szkoła uratowała i utrzymała warsztaty, które znacznym nakładem środków zostały zmodernizowane, wyposażone w nowoczesne urządzenia i służą młodzieży. W ramach szkoły zawodowej kształci się ślusarzy. Klasa ta posiada status klasy patronackiej Cementowni Ożarów. Młodzież raz w tygodniu wyjeżdża na praktyczne zajęcia do zakładu. Do każdego wydziału trafia kilku uczniów, którzy zdobywają praktykę pod okiem opiekunów.
Szkoła dysponuje własną spawalnią, która posiada certyfikat Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Ma doświadczonych nauczycieli zawodu i egzaminatorów, którzy pomagają młodzieży uzyskać kwalifi kacje i uprawnienia w zakresie spawalnictwa. Są one magnesem przyciągającym do szkoły okoliczną młodzież. Poza tym szkoła posiada aż 3 pracownie informatyczne, jedną mechatroniki. Dyrekcja szkoły i nauczyciele podkreślają ogromne wsparcie ze strony organu prowadzącego, czyli Starostwa Powiatowego w Opatowie. Coś w tym jest, bowiem awans w rankingu zanotowały wszystkie placówki kształcenia zawodowego w powiecie opatowskim. Każda z nich specjalizuje się w innej branży i przygotowuje poszukiwanych na rynku specjalistów. Głównie dziewczętom Zespół Szkół w Ożarowie zaoferował naukę w liceum w klasie z rozszerzonym programem biologii i chemii ze specjalnością ratownictwo medyczne. W ramach weekendowego bezpłatnego kursu zawodowego zdobędą zawód opiekuna medycznego.
-Przez lata starostwo powiatowe dokładało potężne kwoty, by zbilansować działalność ZSZ -podkreśla dyrektor Stańczyk. – W ubiegłym roku po raz pierwszy budżet szkoły zbilansował się głównie dzięki kształceniu zawodowemu. Wyszliśmy do środowiska także z szeroką i ciekawą ofertą kształcenia w formie kursów zawodowych. Obecnie mamy blisko 300 uczniów. Dobra sytuacja finansowa przekłada się na większą liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. Powiem nieskromnie, że ok. 80 proc. nauczycieli posiada więcej niż jeden etat.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *