Pół wieku Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej

Ostrowieccy regionaliści obchodzą jubileusz 50-lecia działalności.
Pół wieku temu na spotkaniu założycielskim w Muzeum Regionalnym w Częstocicach, zrodziła się inicjatywa powołania do życia Towarzystwa Miłośników Ostrowca, którego sukcesorem jest Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej.
W sesji popularno-naukowej w Galerii Fotografi i MCK, a następnie w uroczystości w muzeum w Częstocicach uczestniczyli członkowie i sympatycy towarzystwa, przedstawiciele władz powiatu i miasta, placówek oświatowych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, nadleśnictwa, studenci UTW oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych towarzystw regionalistycznych.
Zbigniew Pękala, przewodniczący TPZO, przypomniał historię towarzystwa, które powstało w 1966 r. Swoisty zaczyn stanowili nauczyciele, pracownicy kultury i społecznicy. Pierwszym przewodniczym Towarzystwa Miłośników Ostrowca został dyrektor Liceum im. Joachima Chreptowicza, Eugeniusz Chmielewski. Towarzystwo inicjowało lokalne przedsięwzięcia kulturalne, inspirowało tworzenie i działalność grup twórczych, wydawało publikacje związane z historią miasta, poszczególnych dzielnic jak Klimkiewiczowa, Częstocic czy Denkowa. Ostrowczanie zaczęli dostrzegać znaczenie wspólnego działania na rzecz poznawania przeszłości i dziedzictwa kulturowego miasta. Kolejnym przewodniczącym TMO został Wojciech Kotasiak, historyk sztuki, wieloletni dyrektor ostrowieckiego muzeum, natomiast osobą najdłużej kierującą stowarzyszeniem jest obecny przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej, Zbigniew Pękala.
Pierwszą i najważniejszą dziedziną działalności było przygotowywanie i wydawanie publikacji o charakterze historycznym i regionalistycznym. Kolejną płaszczyzną zainteresowania – ochrona obiektów zabytkowych. Powstała lista blisko trzydziestu obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie miasta.
-Później rozszerzyliśmy tę ochronę o konkretne obszary miasta. Powstało profesjonalne opracowanie pod nazwą ?Strefy ochrony konserwatorskiej?, wykonane przez Pracownię Krajobrazu Kulturowego w Kielcach przy współudziale towarzystwa. Ochroną objęte zostało całe śródmieście, dzielnica Denków, Klimkiewiczów czyli obszar dzisiejszego osiedla ?Hutnicze?, a także Częstocice i Cukrownia.
Towarzystwo ma ogromne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o zrywach narodowo -wyzwoleńczych. Z inicjatywy Stanisława Jeżewskiego zaczęto upamiętniać wydarzenia z okresu Powstania Styczniowego. Pojawiły się tablice i pomniki w miejscach walk i potyczek na terenie Cukrowni ?Częstocice?, Bodzechowa, Sudołu, Szewny, itp.
W 2000 r. Towarzystwo Miłośników Ostrowca przyjęło nazwę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej. Większą uwagę zwrócono na wychowanie patriotyczne młodych ostrowczan, współpracę z placówkami oświatowymi, placówkami kultury i stowarzyszeniami, regionalizm.
Nawiązano również współpracę z towarzystwami kultury polskiej na Kresach, a szczególnie Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej w Ostrogu.
Z okazji jubileuszu, pamiątkowe grawertony przekazali na ręce Zbigniewa Pękali w imieniu Starostwa Powiatowego w Ostrowcu, Krzysztof Ołownia, Rady Miasta Ostrowca Św. wiceprzewodniczący Stanisław Choinka.
Życzenia, pamiątkowe listy i upominki przekazali od Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Mirosław Ziółkowski, od Krzemiennego Kręgu – Jarosław Kuba od środowiska ostrowieckich twórców Tadeusz Kurek. W imieniu pracowników Muzeum Historyczno ?Archeologicznego, gdzie pół wieku temu zawiązało się towarzystwo, życzenia dalszej jakże ważnej dla środowiska działalności przekazał dyrektor Włodzimierz Szczałuba. Były też życzenia i upominki od stowarzyszeń regionalistycznych z Kunowa i Opatowa.
-Wierzymy w duchową więź pokoleń i poznajemy nasze dziedzictwo po to, aby przekazać jego dorobek tym, którzy po nas przyjdą. Wierzymy także, iż możemy wpływać na sprawy bieżące, kształtować otaczającą nas rzeczywistość. Jesteśmy patriotami Ostrowca Świętokrzyskiego i Ziemi Ostrowieckiej. W podejmowanych przez nas przedsięwzięciach ich dobro zawsze pozostaje wartością nadrzędną ?mówił na jednym ze spotkań Piotr Kopański, wiceprzewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *