60 i 50 lat na wspólnej drodze

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Ostrowcu Świętokrzyskim państwo Halina i Ernest Kochowie obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego, a państwo: Halina i Zdzisław Chojnaccy oraz Elżbieta i Jerzy Pogodzińscy 50-lecie pożycia małżeńskiego.
Dostojni jubilaci z rąk zastępców kierownika USC, Barbary Gruszki i Sylwii Janik oraz prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosława Górczyńskiego odebrali medale ?Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie? nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bukiety kwiatów i okolicznościowe statuetki. Nie zabrakło życzeń od bliskich oraz gromkiego sto lat przy lampce szampana.
Państwo Kochowie poznali się na stołówce ostrowieckiej huty, gdzie obydwoje pracowali. Połączyła ich jednak potańcówka. Po roku znajomości pobrali się. Dwa lata później przyszedł na świat ich syn, pięć lat później przywitali na świecie córkę. Jubilaci doczekali się czworga wnucząt oraz trojga prawnuków. Obecnie wolny czas poświęcają swoim pasjom. Pani Halina jest mistrzem rękodzieła, haftuje oraz robi biżuterię. Pan Ernest majsterkuje i pięknie rysuje.
Państwo Chojnaccy poznali się dzięki wspólnej znajomej. Studniówkę pani Haliny spędzili już razem. 22 października 1966 r. przed kierownikiem USC w Waśniowie złożyli przysięgę małżeńską. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka, pięć la później druga. Zawodowo pani Halina związała się ze Spółdzielnią Transportu Miejskiego, pan Zdzisław z policją. Obecnie jubilaci przebywają na zasłużonej emeryturze. Osłodą jesieni ich życia jest pięcioro wnucząt oraz prawnuczka.
Państwo Pogodzińscy poznali się w kawiarni ?Kryształowa? w Dniu Kobiet. Cztery miesiące później pobrali się. Po roku na świat przyszła ich pierwsza córka, po dwóch kolejnych druga. Pani Elżbieta zawodowo związała się z dużym przedsiębiorstwem handlowym, jednocześnie mocno była zaangażowana społecznie. Pan Jerzy pracował w transporcie samochodowym. Jubilaci doczekali się trojga wnucząt. Czas na emeryturze poświęcają rodzinie oraz opiece  nad porzuconymi psami.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *