Czekamy na szpitalne inwestycje

Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim złożył wniosek do ministerstwa zdrowia, dotyczący dofinansowania rozbudowy i wyposażenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Zostanie wybudowany nowy pawilon D wraz z drogami dojazdowymi i parkingiem. Inwestycja ma kosztować około 9 mln zł. Na 513 tys. zł skalkulowano z kolei doposażenie oddziału w sprzęt. W sumie koszty, wraz z opracowanymi dokumentacjami i nadzorem nad budową, wniosą 10 mln zł. Dofinansowanie z programu sięgnie blisko kwoty 6 mln zł, a koszty własne wyniosą 4 mln zł.
Jak informuje dyrektor ostrowieckiej lecznicy Rafał Lipiec, rozstrzygnięcie ministerialnego konkursu ma nastąpić w czerwcu lub lipcu. Jeśli szpital pozyska środki, to wbicie łopaty pod nowy budynek nastąpi w październiku br.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku szpital złożył do ministerstwa wniosek, dotyczący budowy nowego budynku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem medycznym. Został on oceniony jako najlepszy w kraju, ale kosztorys całego zadania wyceniony został na 12,8 mln zł, a dofinansowanie ministerstwa wyniosło 5,9 mln zł. Do realizacji całego zadania szpital musiał więc posiadać własne środki w kwocie 6,9 mln zł, których nie miał. M.in. ten wniosek stał się powodem zwolnienia dyrektora szpitala Jarosława Seweryńskiego, który podkreślał, że szansą dla wsparcia dofinansowania mogłaby być dotacja ze strony samorządów województwa, gmin i miast w granicach powiatu ostrowieckiego i samego powiatu. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego utrzymywał jednak, że z brakującej kwoty około 7 mln zł wsparcie zewnętrzne musiałoby wynosić minimum 5 mln zł tak, aby ZOZ dołożył do brakującej kwoty nie więcej, niż 2 mln zł. Wycofanie się z budowy SOR z lądowiskiem doradzał także późniejszy p.o. dyrektora, Jan Pawliński. Obecnie obowiązek posiadania lądowisk został przesunięty z 1 stycznia 2017 roku na 1 stycznia 2021 roku.
Zanosi się na to, że rozbudowa SOR, to nie jedyna planowana w szpitalu inwestycja. Zarząd Powiatu Ostrowieckiego zaakceptował bowiem propozycję, dotyczącą wspólnego sfinansowania przez powiat oraz gminy budowy pawilonu z przeznaczeniem na miejsce do trzeźwienia osób będących pod wpływem alkoholu. Przypomnijmy, że na spotkaniu, które odbyło się w pierwszych dniach listopada, gminy wyraziły wolę współfinansowania inwestycji stosownie do liczby mieszkańców danej gminy. Wstępny koszt budowy pawilonu oszacowano na 1 mln zł. 1/7 kosztów, rzędu 142 tys. zł, pokryta zostanie z budżetu powiatu. Pawilon, gdzie zamiast na SOR trafi ałyby osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, powstanie na działce będącej własnością powiatu ostrowieckiego. Ostateczna wartość inwestycji będzie dokładnie znana po opracowaniu koncepcji budowy pawilonu.
Starostwo chce, aby na terenie szpitala powstał ośrodek, do którego będą przewożone osoby pijane, by móc tam pod opieką lekarzy wytrzeźwieć i zyskać poradę terapeuty. Ten pomysł ma zapobiec zachodzącym na SOR ? z udziałem pijanych pacjentów ? gorszącym opinię publiczną wydarzeniom. Według wstępnych kalkulacji, koszt budowy ośrodka dla 35 osób, w którym znalazłoby zatrudnienie około 20 osób personelu, szacuje się na 1 mln zł. W takim ośrodku o powierzchni 250 m kw., w oddzielnych pomieszczeniach, mogłoby przebywać jednocześnie 15 mężczyzn, 10 kobiet, 5 nieletnich i 5 agresywnych pacjentów. Jego roczne utrzymanie, łącznie z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników, zamknęłoby się również kwotą około 1 mln zł. Dotacje gmin będą uzależnione od liczby dotychczasowych pijanych pacjentów trafiających z poszczególnych miejscowości pod opiekę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *