Dlaczego pożyczka prywatna to nie jest najlepszy pomysł?

Kiedy pilnie potrzebujesz gotówki, a nie masz szans, aby starać się o pieniądze w banku (brak zdolności kredytowej, utrata zatrudnienia), wtedy próbujesz zaciągnąć pożyczkę prywatną.

Z tym wiąże się jednak duże ryzyko i to zarówno dla osoby decydującej się na takie finansowe zobowiązanie, jak i dla pożyczkodawcy.

Ten ostatni, udzielając pożyczki nie ma możliwości sprawdzenia rzetelności pożyczkobiorcy, ani też pełnej gwarancji spłaty. Dlatego obydwie strony powinny się odpowiednio zabezpieczyć i to bez względu na to, czy transakcja odbywa się między znajomymi, członkami rodziny czy obcymi. Zabezpieczyć można zarówno kapitał jak i odsetki.
To ważne, zwłaszcza dla młodych osób, którym nie zawsze starcza cierpliwości do zachowania procedur. Tym bardziej, że wiele z nich ma możliwość zaciągania przez Internet (przeczytaj więcej na ten temat pod tym adresem).
Każda pożyczka, nawet ta kilkusetzłotowa winna być potwierdzona pisemnie.
Co prawda art. 270 & 2 K.c wskazuje na pisemną formę pożyczki tylko wówczas, gdy przekazywana kwota przekracza 500 zł. Bezpieczniej jednak i w takim przypadku spisać pisemną umowę pożyczki. W dokumencie tym należy uwzględnić stosowne zabezpieczenia. Jest ich kilka, ale powinno się wybrać to najwłaściwsze.
Najlepszym rozwiązaniem przy pożyczkach prywatnych jest poręcznie. Sprawdza się najbardziej przy pożyczaniu niewielkich kwot. Często stosowane jest też zabezpieczenie pod zastaw (np. samochodu pożyczkobiorcy) lub w formie weksla. To ostatnie rozwiązanie skraca drogę wszczęcia egzekucji (jeśli pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze spłaty), ale może się okazać się niewystarczającym zabezpieczeniem, a szczególnie wtedy, gdy pożyczkobiorca przestaje spłacać umówioną należność.
Pozostaje wówczas wystąpienie do sądu z pozwem o zapłatę, czyli zwrot pożyczki. Pozew winien być kierowany do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika (art. 27 & 1 K.p.c), lub dla miejsca wykonania umowy (art. 34 K.p.c).
Warto przy tym dodać, iż pozew powinien być kierowany do Sądu Okręgowego, jeśli wartość przedmiotu sporu przekracza 75 tys. zł., zaś przy niższej wartości do sądu rejonowego.
I jeszcze jedna uwaga ? pozytywne dla pożyczającego zakończenie sprawy w sądzie nie gwarantuje jeszcze skutecznej spłaty zasądzonego świadczenia. Wtedy pozostaje postępowanie egzekucyjne. Dlatego przed udzieleniem komuś prywatnej pożyczki warto mieć i to na uwadze.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *