Likwidacja gimnazjów

Do końca marca br. samorządy mają czas na przyjęcie uchwał dostosowujących sieć szkół do reformy oświaty sprowadzającej do likwidacji gimnazjów.
Jak na razie w Ostrowcu Świętokrzyskim trwają prace nad ostateczna wersją zaproponowanego projektu. Ostrowieckie gimnazja są oflagowane transparentami ZNP z hasłami ?Nie dla likwidacji gimnazjów? a w jednym przypadku doszło do wywieszenia transparentu z informacją, że to PiS zamyka gimnazjum.
Tymczasem, jak słyszymy w Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, cały czas trwają prace nad ostateczną wersją projektu uchwały w sprawie sieci  szkół prowadzonych przez gminę.
-Brane są pod uwagę różne warianty, w których najważniejsze jest zachowanie możliwie największej ilości etatów ? miejsc pracy – mówi naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta, Jan Bernard Malinowski. Nie bez znaczenia jest również los budynków stanowiących obecnie siedziby gimnazjów, co dotyczy przede wszystkim Publicznego Gimnazjum Nr 1 i Publicznego Gimnazjum Nr 3. Na tę chwilę Gmina Ostrowiec Świętokrzyski skłania się do rozwiązania polegającego na powolnym, samoistnym wygaszaniu gimnazjów (PG 1, PG 3, PG 5) poprzez brak naboru do nich od 1 września 2017 r. W przypadku Publicznego Gimnazjum nr 4, które razem z Publiczną Szkołą Podstawową nr 14 stanowi Zespół Szkół Publicznych Nr 2, to przepisy wprowadzające nowy ustrój szkolny jasno stanowią, że zostanie ono z dniem 1 września br. włączone do PSP Nr 14. Sama reforma oświaty każe stawiać pytanie o jej koszty wprowadzania, które można rozpatrywać w odniesieniu do traconych miejsc pracy (utrata zatrudnienia przez nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz koszty finansowe. -W przypadku tych ostatnich pewne jest, że wzrośnie koszt kształcenia gimnazjalistów wraz z redukcją poszczególnych klas, ponieważ pozostaną stałe wydatki, np. ponoszone na bieżące utrzymanie budynków samodzielnych gimnazjów, czy utrzymanie tzw. etatów wsparcia: pedagog, biblioteka, administracji, obsługi (wraz z ubytkiem liczby gimnazjalistów jednostkowy koszt kształcenia będzie systematycznie wzrastał) – wyjaśnia naczelnik Jan Bernard Malinowski.

Jego zdaniem dużo większe będą koszty osobowe. Według prognozowanego (w oparciu o aktualny projekt ramowego planu nauczania w ośmioletniej szkole podstawowej) stanu na dzień 1 września 2019 r., licząc od 1 września 2017 r. pracę może stracić nawet do 70 ? 75 nauczycieli (w przeliczeniu na pełne etaty), w tym około 25 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz około 20 pracowników administracji i obsługi.
-Nie posiadamy informacji, czy szkoły prowadzone przez powiat ostrowiecki będą mogły zatrudnić zwalnianych nauczycieli z gimnazjów i pozostałych pracowników (prawdopodobnie nie, ponieważ  w tych szkołach występuje zjawisko niepełnych etatów, które z całą pewnością będą w pierwszej kolejności uzupełniane) – kwituje temat naczelnik.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Likwidacja gimnazjów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *