Chcesz być technikiem przemysłu mody?

Jak się dowiedzieliśmy, od nowego roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, czyli popularnej ?Samochodówce?, utworzone zostaną nowe kierunki kształcenia w takich zawodach, jak: technik przemysłu mody, kierowca mechanik i mechanik motocyklowy.
Nasza szkoła zapewnia, że utworzenie tych nowych kierunków kształcenia jest wynikiem współpracy z przedsiębiorcami, popartą badaniami potrzeb lokalnego rynku pracy. Np. na kształcenie techników przemysłu mody zapotrzebowanie zgłasza tak znany zakład pracy, jak Wólczanka.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *