Nowoczesne procedury w ostrowieckim szpitalu

Starostowie wraz z dyrektorami i ordynatorami szpitala poinformowali o wprowadzeniu w naszym szpitalu nowych, wysokospecjalistycznych zabiegów, budowie nowego pawilonu SOR, kontrakcie z Narodowym Funduszem Zdrowia, zmianach w organizacji pracy i braku kadry medycznej na niektórych oddziałach. Zmiany kierowane są pod adresem pacjentów. Placówka chce w ten sposób przełamać ostrowieckie stereotypy o niskim poziomie świadczonych usług medycznych.
Są już operacje kręgosłupa
16463282_703991746441099_2993061501734380096_oPełniąca obowiązki zastępcy dyrektora szpitala ds. lecznictwa lek. med. Maria Adamczyk poinformowała, że od czerwca ub. roku na oddziale ortopedii raz w miesiącu po ustaleniu dokładnych terminów dr Andrzej Śliwka, pochodzący z Ostrowca, a pracujący na co dzień w Warszawie, m.in. Klinice Ruchu, wykonuje zabiegi na kręgosłupie. Specjalizuje się on w leczeniu zachowawczym i operacyjnym zespołów bólowych kręgosłupa oraz wad postawy, w szczególności skoliozy, dyskopatii i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.

 

 

 

Endoskopia zabiegowa na oddziale chirurgicznym
16507961_703996533107287_5008440574816920079_nJak wyjaśnia ordynator oddziału chirurgicznego, lek. med. Piotr Potocki, wkrótce pacjenci będą mogli liczyć na zabiegi z zakresu tzw. endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej.
-To procedura lecznicza, która pozwoli uniknąć pacjentom operacji chirurgicznych ? mówi P.Potocki. -Badanie endoskopowe umożliwia ocenę zmian chorobowych w dwunastnicy, drogach żółciowych i trzustce. Podczas badania istnieje możliwość pobrania wycinków ze zmian chorobowych do badania histopatologicznego. W przypadku kamicy przewodowej, czyli złogów w przewodzie żółciowym wspólnym, istnieje możliwość ich endoskopowego usunięcia i uniknięcia przez pacjenta skomplikowanego zabiegu chirurgicznego wiążącego się z otwarciem jamy brzusznej. Podczas zabiegu typu ECPW istnieje możliwość protezowania dróg żółciowych w przypadkach żółtaczki mechanicznej, spowodowanej kamicą bądź zmianami rozrostowymi trzustki.
To ważne, gdyż w związku z wprowadzeniem tej procedury w ostrowieckim szpitalu pacjenci nie będą przewożeni na to badanie do szpitali okolicznych, głównie w Starachowicach. Pierwsze zabiegi będą prowadzone pod okiem dr Dariusza Klimera z Kielc. Warto podkreślić, że ostrowiecki chirurg uzyskał już certyfikaty na wykonywanie takich zabiegów.

Będą zabiegi na uchu
16602766_703996496440624_6433387837249026139_nKrzysztof Galara – ordynator oddziału otolaryngologii poinformował, że najprawdopodobniej już od kwietnia w szpitalu w Ostrowcu będą prowadzone operacje na uchu.
-Przewlekłe zapalenie ucha jest procesem przewlekłym i postępującym ? mówi znany w Ostrowcu laryngolog. -Dotyczy chorych w każdym wieku. Najnowsze standardy leczenia przewlekłego zapalenia ucha przewidują nie tyko wyleczenie procesu zapalnego, ale również naprawę aparatu słuchu. Tego typu operacje na uchu środkowym i wewnętrznym planujemy wykonywać w naszym oddziale. Będą one dostępne dla każdego pacjenta z naszego rejonu.
Jak się dowiedzieliśmy, początkowo operacje wykonywał będzie prof. Krzysztof Morawski z Kliniku Otolaryngologii Uniwersytetu Warszawskiego, mieszczącej się przy ulicy Banacha. K.Morawski jest jednym z najlepszych operatorów ucha w Polsce, specjalistą w zakresie otolaryngologii oraz audiologii. Pełni funkcję kierownika Oddziału Otologii i Audiologii w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie.
-Wykonując tego typu zabiegi osiągniemy trzy cele ? mówi ordynator, K.Galara. Po pierwsze, podniesiemy rangę i status naszego oddziału otolaryngologii, po drugie podniesiemy i to znacząco kwalifikacje lekarzy z naszego oddziału, a po trzecie osiągniemy sukces finansowy, gdyż operacje uszne są bardzo wysoko punktowane i opłacane przez NFZ.
O milion wyższy kontrakt z NFZ

????????????????????????????????????

Dyrektor szpitala Rafał Lipiec mówi, że kontrakt z NFZ na leczenie szpitalne obowiązuje do 30 czerwca br. Podpisany kontrakt na I półrocze jest wyższy od pierwotnego kontraktu z ubiegłego roku o ponad 1,15 mln zł. Od 1 lipca planowana jest zmiana systemu finansowania na budżetowe oraz wprowadzenie tzw. ?sieci szpitali?. Szpital liczy na uzyskanie najwyższego z możliwych poziomów referencyjności.
-Obecnie trwa ostateczne rozliczanie 2016 roku ? mówi dyrektor. -Na początku lutego zostały podpisane protokoły z negocjacji w sprawie dokonania przesunięć niewykorzystanych środków w ramach umowy z NFZ, a także zapłaty za świadczenia nielimitowe. Pozwoliło to odzyskać środki m.in. z pakietu onkologicznego, który z powodów proceduralnych nie może być realizowany w ostrowieckim szpitalu. Dzięki temu ZOZ uzyska kwotę ponad 900 tys. zł. Do połowy lutego rozstrzygnie się kwestia zapłaty za nadwykonania roku 2016, których szpital posiada na kwotę 5,6 mln zł.
Nowy budynek SOR
Jak odkreśla pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora szpitala ds. lecznictwa lek. med. Maria Adamczyk, nawet ośmiogodzinny pobyt pacjenta na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest normą, a nie jej przekroczeniem i działaniem na szkodę pacjenta. To zasada ogólnopolska. Być może ulegnie to zmianie po wybudowaniu nowego pawilonu SOR. Szpital złożył bowiem w Ministerstwie Zdrowia dokumentację projektową, zakładającą rozbudowę istniejącej bazy szpitala o nowy pawilon szpitalny mieszczący oddział SOR wraz z doposażeniem. Projekt zakłada poprawę funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego i planowany jest do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Starosta Zbigniew Duda podkreśla, że zakładana powierzchnia nowego SOR jest ponad dwukrotnie większa od dotychczas użytkowanego oddziału, co wpłynie znacząco na poziom świadczonych tam usług medycznych i pozwoli na sprawną i szybką obsługę pacjenta. Zostanie zwiększona ilość gabinetów konsultacyjnych oraz zostanie utworzona wielostanowiskowa sala obserwacyjna. Szczególny nacisk kładziony jest na utworzenie stanowisk wstępnej intensywnej terapii, dlatego też zostaną stworzone trzy tego typu stanowiska. Ponadto zostaną rozdzielone trakty komunikacyjne dla pacjentów samodzielnie zgłaszających się do SOR i pacjentów przywożonych przez karetki pogotowia. Pozwoli to na znaczne usprawnienie obsługi pacjentów.
Co ciekawe, nowy pawilon zostanie połączony z obecnym budynkiem na poziomie parteru w sposób umożliwiający skorzystanie z istniejących dźwigów szpitalnych, co pozwoli na sprawną komunikację SOR z pozostałymi oddziałami szpitalnymi i pracowniami diagnostycznymi. Inwestycja ma kosztować około 9 mln zł. Na 513 tys. zł skalkulowano z kolei doposażenie oddziału w sprzęt. W sumie koszty, wraz z opracowanymi dokumentacjami i nadzorem nad budową, wniosą 10 mln zł. Dofinansowanie z programu sięgnie blisko kwoty 6 mln zł, a koszty własne wyniosą 4 mln zł.  Rozstrzygnięcie ministerialnego konkursu ma nastąpić w czerwcu lub lipcu. Jeśli szpital pozyska środki, to wbicie łopaty pod nowy budynek nastąpi w październiku br.
Co z dodatkowymi pomieszczeniami?
Wraz ze wzrostem ilości specjalistycznych usług medycznych szpital dla zapewnienia możliwości świadczenia ich swoim pacjentom potrzebuje nowych powierzchni dla tworzonych pracowni specjalistycznych, czy wręcz całych oddziałów. Dzięki realizacji rozbudowy infrastruktury SOR, szpital ostrowiecki, wybudowany w latach sześćdziesiątych, będzie mógł przystąpić do organizacji i wykorzystania przestrzeni zwolnionych dla potrzeb innych jednostek organizacyjnych.
Jak podkreśla pani dyrektor Maria Adamczyk będzie mógł wykorzystać także pomieszczenia na parterze, użytkowane dotychczas przez spółkę Carint, która przenosi się całkowicie do nowego budynku, a jakie oddziały na tym zyskają, zdecyduje czysty rachunek ekonomiczny.
Jak się dowiedzieliśmy, szpital poważnie rozważa się uruchomienie poradni medycyny sportowej.
Brakuje pulmonologów i lekarzy medycyny ratunkowej
Dyrektor Maria Adamczyk przyznaje, że na niektórych oddziałach brakuje specjalistów. Być może uległoby to zmianie, gdyby powstały przyszpitalne poradnie specjalistyczne. Brak wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej doskwiera nie tylko oddziałowi pulmonologii. Brakuje również lekarzy ze specjalnością z zakresu medycyny ratunkowej i pediatrii. Niebawem ukaże się ogłoszenie na nabór lekarza, który zajmie się organizacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Konkurs na dyrektora ds. medycznych
Jak wiemy z funkcji zastępcy dyrektora ds. lecznictwa zrezygnował Wiesław Wojarski. Dlatego szpital wszczął postępowanie konkursowe na to stanowisko. W składzie komisji konkursowej przedstawicielem powiatu jest naczelnik wydziału edukacji, Wojciech Lesiak. Jak już informowaliśmy, pełniąca obecnie obowiązki zastępcy dyrektora szpitala ds. lecznictwa lek. med. Maria Adamczyk nie zamierza stanąć w konkursowe szranki.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *