Umowa na przebudowę browaru podpisana

Prezydent Jarosław Górczyński oraz prezes firmy MTM Budownictwo Sp. z o.o., Michał Zydroń podpisali uroczyście umowę na przebudowę budynków dawnego browaru pod potrzeby jednostek ostrowieckiej kultury.
Inwestycja ma kosztować ponad 18 mln zł, z czego większość stanowić będą środki unijne.
-Podpisaliśmy dzisiaj historyczny kontrakt, bowiem obiekty Ostrowieckiego Browaru Kultury od lat czekały na remont i dopiero teraz jest szansa na realizacje wszelkich niezbędnych prac – mówił prezydent Jarosław Górczyński. Liczę, że jednostki kultury, tj. Miejskie Centrum Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych oraz Miejska Biblioteka Publiczna doczekają się obiektu na miarę XXI wieku.
Zdaniem prezydenta jest szansa, że w tym miejscu odkryte zostaną wielkie artystyczne talenty i tak, jak dziś świetny pianista, zdobywca nagrody Grammy Włodek Pawlik przyznaje, że pierwsze kroki stawiał w Zakładowym Domu Kultury, tak Ostrowiecki Browar Kultury będzie kolebką artystyczną dla kolejnych pokoleń ostrowczan.
Zgodnie z zawartą umową już w październiku br. ma być wydane pozwolenie na budowę, co umożliwi rozpoczęcie realizacji inwestycji, zaś prace budowlane związane z przebudową mają być zakończone jesienią 2018 r.
-Zadanie jest realizowane metodą zaprojektuj i wybuduj, dlatego też większość prac może zostać rozpoczętych po uzyskaniu pozwolenia na budowę -mówił Michał Zydroń, prezes firmy MTM Budownictwo Sp. z o.o. Część robot remontowych, które da się wykonać na zgłoszenie, zaczniemy realizować za ok. półtora miesiąca. Koncepcja, którą wykonamy, jest przygotowana w oparciu o założenia nakreślone w programie funkcjonalno -użytkowym. Zachowamy na pewno industrialną, browarniczą architekturę z charakterystycznym ceglanym kolorem.
Wykonawca przyznaje, że najtrudniejszym etapem będą kwestie związane z robotami rozbiórkowymi.
-Przypominam, że na tę realizację Ostrowiec Świętokrzyski, dzięki dobrze przygotowanemu wnioskowi, otrzymał najwyższą kwotę z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego spośród innych zgłoszonych w tym konkursie w całym województwie, przez co doceniona została waga przedsięwzięcia.  Z tego też miejsca pragnę podziękować za to Marszałkowi Województwa, Adamowi Jarubasowi -mówił prezydent Jarosław Górczyński.
Warto zaznaczyć, że oszacowano, iż koszt całego przedsięwzięcia wyniesie 21.125.250 zł, z czego wkład Unii Europejskiej wyniesie 15.843.937 zł, z Budżetu Państwa wydatkowane zostanie 1.056.262 zł. pozostałe 4.225.050 zł to wkład własny Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *