Kolejne obszary pod budownictwo mieszkaniowe

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski kontynuuje proces przygotowywania kolejnych terenów pod budownictwo jednorodzinne.
W najbliższym czasie pojawią się nowe działki na sprzedaż, tym razem na osiedlach: Gutwin, Kolonia Robotnicza, a także w rejonie Milewskiego i Jeżewskiego.
Przykład Jeżewskiego i Milewskiego
O tym, że warto nabywać działki od ostrowieckiego samorządu, najlepszym przykładem są domki jednorodzinne wybudowane przy ulicach: Milewskiego i Jeżewskiego. Dla osób, które zdecydowały
się na zakup od gminy działek w tym obszarze, w minionym roku w przypadku ulicy Jeżewskiego wykonano jezdnię ze zjazdami do posesji z kostki brukowej, zaś w przypadku Milewskiego pojawiła
się nawierzchnia asfaltobetonowa, chodnik i ścieżka rowerowa. Całość uzupełnia kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie obu ulic.
-Jeszcze jako wiceprezydent zauważyłem, że w Ostrowcu Świętokrzyskim nie wydziela się działek pod budownictwo jednorodzinne – mówi prezydent Jarosław Górczyński. Wówczas to powszechny był trend, że jeśli ktoś decydował się na domek, budował go poza granicami miasta. Postanowiłem ten proces zatrzymać i patrząc na dzisiejszy dzień, stwierdzam, iż się to udało. Ostrowczanie chcą budować swoje domy na terenie miasta, a nie poza nim. Dzięki naszym działaniom kupujący zauważyli też różnice, jaką uzyskują decydując się na zakup działki od samorządu, a nie z rąk prywatnych, gdzie często dochodzi do niezrozumiałych problemów własnościowych, np. z tzw. częściami wspólnymi w drogach.
Ostrowiecki przykład Milewskiego i Jeżewskiego pokazuje, że gmina wywiązując się z deklaracji przygotowuje odpowiednią infrastrukturę drogową pod potrzeby mieszkańców.
Teraz Gutwin, później Kolonia Robotnicza
Obecnie przygotowane zostały działki pod zabudowę mieszkaniową na terenie położonym na osiedlu Gutwin w rejonie ul. Malinowej ? Porzeczkowej ? Jarzębinowej. Powstanie tam nowe osiedle składające się z 42 działek. Do obsługi komunikacyjnej zostały wydzielone działki pod drogi dojazdowe o dogodnej szerokości 12 metrów. Działki przeznaczane będą  do sprzedaży sukcesywnie. Aktualnie sprzedaży podlegać będzie 12 działek. Przetargi planuje się w maju bieżącego roku. Przygotowywane są także do sprzedaży działki na osiedlu Kolonia Robotnicza, a także kolejne działki na obszarze położonym w rejonie ulic Jeżewskiego ? Milewskiego, w rejonie ulicy Zbożowej i przy ulicy Winnica. Oferowane do zbycia nieruchomości są to zurbanizowane tereny z dogodną obsługą komunikacyjną, o jasnej sytuacji prawnej i planistycznej. Transakcje kupna ? sprzedaży są przejrzyste i bezpieczne, a ceny nieruchomości konkurencyjne.
Jak znaleźć ofertę?
Już teraz wszystkie osoby zainteresowane zakupem działki zapraszamy do zapoznania się z ofertą nieruchomości gminnych. oferty szczegółowo prezentowane są na stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl. Aktualny wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu znajduje się w bloku Nieruchomości, w zakładce Oferty Nieruchomości. W przygotowanym wykazie nieruchomości oprócz takich informacji jak numer działki, położenie czy powierzchnia, zawarty jest opis nieruchomości oraz przeznaczenie. Lokalizację działki możemy obejrzeć na mapie.
Prezentowane oferty są na różnym etapie przygotowania. Kiedy nieruchomość jest gotowa do sprzedaży, organizowany i ogłaszany jest przetarg. W ogłoszeniu o przetargu znajdziemy szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu, m.in. informacje o cenie wywoławczej, oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, informacje o formie przetargu, terminie i miejscu przetargu, wysokości i terminie wpłaty wadium.
Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest protokół z przetargu, w którym wskazana jest osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości. Zawarcie umowy następuje w formie aktu notarialnego. W Biurze Obsługi Interesanta udostępniamy również Katalog nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, gdzie w formie opisowej zawarte są najważniejsze informacje na temat oferowanych działek, a lokalizacja zaznaczona jest na mapie. Szczegółowe informacje można również uzyskać telefonicznie w Referacie Obrotu Nieruchomościami 041 2672224 lub 041 2672228.

(mn)

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Kolejne obszary pod budownictwo mieszkaniowe

  • 1 marca 2017 at 10:43
    Permalink

    Może w końcu miasto zrobiło by „odpowiednią infrastrukturę drogową pod potrzeby mieszkańców” na ulicy i osiedlu Las Rzeczki bo tutaj mieszkańcy brną w błocie i niszczą samochody na wertepach. Domy tu stoją od dawna. Mieszkam na tej ulicy 40 lat i jeszcze nigdy władze miasta nie kiwnęły palcem by było lepiej.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *