Czy miasto zwolni szpital z podatku?

Z tym pytaniem na sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego wystąpił radny, Jarosław Czarnecki. Radny podkreślił, że w poprzednich kadencjach owszem podatek w wysokości 200 tys. zł był naliczany, ale wracał do szpitala w formie dotacji.
Starosta Zbigniew Duda poinformował, że wystąpi z pismem do władz Ostrowca o niepobieranie tego podatku. W ubiegłym roku na takie samo pismo otrzymał odpowiedź, że gmina dofinansowuje szpital w kwocie znacznie przekraczającej wysokość podatku.
Wiceprezydent Ostrowca Marzena Dębniak odpowiada, że ordynacja podatkowa nie pozwala na zwolnienia podmiotowe od podatku od nieruchomości. Zwolnienie szpitala z takiego podatku jest więc prawnie niemożliwe. Możliwe byłoby jedynie objęcie takim zwolnieniem całej służby zdrowia funkcjonującej na terenie miasta, ale to dotyczyłoby także niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *