Hotspoty w Ostrowcu Świętokrzyskim na wiosnę

Wszystko wskazuje na to, że już w niebawem w Ostrowcu Świętokrzyskim i to aż w piętnastu lokalizacjach wystartują hotspoty, czyli darmowe punkty dostępu, umożliwiające połączenie z Internetem na standardzie Wi-Fi.
To, co szczególnie interesuje mieszkańców, największy zasięg będą miały te zlokalizowanie w Parku Miejskim w okolicy amfiteatru oraz w Urzędzie Miasta przy ulicy Głogowskiego, dzięki czemu jego zasięgiem ma zostać objęty Rynek Miasta.
Warto wiedzieć, że decyzją z dnia 29 listopada 2016 r. prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej gmina Ostrowiec Świętokrzyski otrzymała zgodę na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 15 urządzeń dostępowych, umożliwiających dostęp do sieci Internet ?hotspotami?, które swoim zasięgiem będą obejmować miejsca publiczne na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz potencjalnie około 2,84 proc. mieszkańców gminy miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w miejscu ich zamieszkania.
Zakres i warunki świadczenia przez gminę Ostrowiec Świętokrzyski usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 15 hotspotów określony został przez UKE w następujący sposób: obszar, na którym będzie świadczona usługa dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą 15 hotspotów, będzie obejmować teren miasta Ostrowiec Świętokrzyski w promieniu od 100 do 250 metrów od lokalizacji, maksymalna przepustowość łączy, dla wysyłania jak i odbierania danych, nie będzie wyższa nić 512 kbit/s, łączny czas trwania połączenia nie będzie dłuższy niż 45 minut w trakcie pojedynczej sesji, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi
sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut, ograniczenie połączenia dotyczyć będzie urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.
Darmowe hotspoty zlokalizowane będą we wszystkich placówkach oświatowych gminy Ostrowiec Świętokrzyski, także w budynku MOMP, Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, na Orliku przy ulicy Chopina oraz w Urzędzie Miasta i Parku Miejskim.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *