Już lobbują w ramach Budżetu Obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego

Upłynął czas przyjmowania projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Ostrowca Świętokrzyskiego, a autorzy już rozpoczęli lobbowanie za swoimi przedsięwzięciami mimo, iż projekty nie uległy jeszcze weryfikacji.
Po sąsiedzku
Być może jeszcze w tym roku Ostrowiec Świętokrzyski wzbogaci się o dwie, zupełnie nowe przestrzenie publiczne, przyjazne mieszkańcom. Do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego został bowiem złożony projekt pod nazwą: ?Po sąsiedzku. Kuźnia Relaksu i Ogród Sąsiedzki. Dwie przestrzenie wspólne.? -Projekt ?Po sąsiedzku??, który został szeroko przedyskutowany przez RO ?Kuźnia? i ?Pułanki?, prowadzi do powstania przestrzeni wyposażonych w funkcje społeczne, edukacyjne, rekreacyjne, ale i kulturotwórcze, które będą służyły mieszkańcom osiedli, a tym samym będą ich rozwijały.
-Tym przedsięwzięciem chcemy nakłonić mieszkańców do spotykania się, do współdziałania i samoorganizacji w ważnych dla nas sprawach. Ponadto mamy świadomość jak bardzo te przestrzenie są obecnie zdegradowane lub inaczej ? nieużyteczne. Chcemy to zmienić. Chcemy tym samym pokazać jak ważna jest estetyka i ład przestrzenny miasta ? mówi Kamil Stelmasik, jeden z pomysłodawców projektu.
W zamyśle wnioskujących miejsca te zostaną wyposażone w odpowiednie elementy małej architektury, urządzenia zabawowe, ale też liczne nasadzenia, a nawet bulodrom. Dzięki temu powstałe przestrzenie wspólne będą pełniły szerokie funkcje edukacyjne i stwarzały okazję do spotkania się. To właśnie w tych miejscach, uczniowie z PSP 7 czy Publicznego Przedszkola nr 16, seniorzy z os. Kuźnia, czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej czy interesariusze CAO przy ul. Sienkiewicza będą mogli bywać i twórczo spędzać tam czas. Jednocześnie samorządowe rady poszczególnych osiedli zyskają wymarzoną przestrzeń do organizacji spotkań z mieszkańcami swoich dzielnic w plenerze. Zaś sami mieszkańcy, miejsce do organizacji pikników, odpoczynku i integracji w trakcie organizowanych wydarzeń okazjonalnych. Całe przedsięwzięcie oszacowano na kwotę 135.625,00 zł.
?Ogrody? chcą monitoringu
Jednym z projektów złożonych w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego w ramach zadań inwestycyjnych jest przedsięwzięcie radnej Rady Miasta Joanny Pikus ?Bezpieczne Osiedle – monitoring przestrzeni publicznej Osiedla Ogrody?.
-W obecnej dobie narastającej przemocy nie można pomijać czy lekceważyć sprawy bezpieczeństwa mieszkańców – uważa radna. Rozboje na osiedlu, kradzieże bądź uszkadzanie samochodów na parkingach, włamania do mieszkań, wulgarne, a nawet agresywne zachowania osób będących pod wpływem alkoholu – rejestr zagrożeń na osiedlach jest długi. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i swobodnie w swojej najbliższej okolicy. Często jest to trudne do osiągnięcia, gdyż wielokrotnie dochodzi do licznych aktów wandalizmu oraz innych przestępstw.
Z pomocą ma przyjść system monitoringu, który niewątpliwie zwiększy poczucie bezpieczeństwa oraz wyeliminuje niektóre niepożądane zachowania. Przewidziano zainstalowanie 23 kamer na całym osiedlu wyposażonych w oświetlacze IR, umożliwiające obserwację w nocy.
-Decyzję o zgłoszeniu powyższego problemu jako zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego podjęłam nie tylko wskutek moich spostrzeżeń i przemyśleń, ale też i wskutek rozmów z mieszkańcami Osiedla – dodaje Joanna Pikus.
(pas)
Parking przy szpitalu
Podczas sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego Krzysztof Ołownia – główny specjalista w Wydziale Rozwoju Powiatu oraz przewodniczący Rady Społecznej ZOZ w Ostrowcu Świetokrzyskim ? zwrócił się do radnych i gości o poparcie wniosku w ramach budżetu obywatelskiego, który będzie służył wszystkim mieszkańcom naszego miasta, a mianowicie budowy parkingu przy szpitalu powiatowym przy ulicy Szymanowskiego.
Projekt przewiduje, na nieruchomości należącej do gminy Ostrowiec, budowę 25 nowych miejsc parkingowych, w tym 4 miejsc postoju taxi i 3 dla niepełnosprawnych. Jej koszt nie może, zgodnie z założeniami budżetu obywatelskiego, przekroczyć kwoty 150 tys. zł.
-Realizacja zadania oprócz ułatwienia parkowania pojazdów dla osób korzystających ze świadczeń medycznych i osób odwiedzających chorych w placówce wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego i poprawi estetykę  otoczenia szpitala oraz przyczyni się do rozwiązania problemu parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych – mówił K. Ołownia.

(DaK)

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *