Windą do świątyni, dzięki uczniom THM!

Uczniowie Technikum Nr 3, popularnego THM, z wielkim sukcesem  wzięli udział w ogólnopolskim konkursie, zorganizowanym przez Ambasadę USA oraz Fundację Elektrowni Inspiracji i Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej w ramach programu ?Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa?.
mms_20170307_2Zadaniem uczniów było nakręcenie trzyminutowego filmu, dotyczącego barier w ich otoczeniu, które utrudniają funkcjonowanie osobom z ograniczoną sprawnością. Uczniowie Kamil Mazur, Kamil Szczerski oraz zaproszony do współpracy Piotr Modrzejewski pod opieką wychowawczyni Jolanty Grochulskiej zdecydowali się na nagranie materiału filmowego dotyczącego trudnego wejścia do kościoła Najświętszej Marii Panny Saletyńskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim na Piaskach. Ich film znalazł się pośród ośmiu najlepszych w Polsce. Taki był werdykt jury, w którym zasiadali: Anna Błaszczak z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Anna Rutz z Fundacji Elektrownia Inspiracji, Paweł Kubicki ze Stowarzyszenia Nie-grzeczne Dzieci, Marek Wysocki z Centrum Projektowania Uniwersalnego Politechniki Gdańskiej. Fil ostrowieckich uczniów został przetłumaczony na język migowy, a następnie zamieszczony na stronie projektu i w mediach społecznościowych.
W związku z przyznanym dla naszych uczniów wyróżnieniem do Ostrowca przyjechały studentki trzeciego roku architektury Politechniki Krakowskiej ? Dorota Klag i Marlena Bielak, które zapoznały się z wejściem do świątyni na Piaskach, dokonały stosownych pomiarów, skonsultowały się z fachowcami budowlanymi i w dniach 16-21 marca, podczas warsztatów projektowych w Kołobrzegu, przygotują bezpłatnie ostateczny projekt architektoniczny likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych. Zakłada on wstępnie montaż windy. Nic dziwnego, że z wygranej uczniów THM szczególnie cieszy się proboszcz parafii na Piaskach, ksiądz prałat Zbigniew Wiatrek, który od wielu lat modernizuje i upiększa świątynię. Współpracuje w tym celu z prof. Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Czesławem Dźwigajem i jego studentami. Projekt posłuży proboszczowi w tworzeniu dostępnej dla wszystkich przestrzeni.

mms_20170307_5
Jak poinformowała nas Jolanta Grochulska, ostateczne zamknięcie projektu nastąpi w maju.  Zespoły uczniowskie i trzy najlepsze projekty architektoniczne zostaną nagrodzone podczas ogólnopolskiej konferencji w Gdyni.

mms_20170307_3
?Wspólna przestrzeń, wspólna sprawa? ma na celu budowanie odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń, z której korzystamy wszyscy jako użytkownicy, ale przede wszystkim na budzeniu empatii na potrzeby innych, szczególnie tych, którzy mają utrudnienia w poruszaniu się czy w percepcji. Projekt wpisuje się w realizację idei przyjaznej wszystkim przestrzeni publicznej, która służy zrozumieniu potrzeb osób z ograniczeniami sprawności.

mms_20170301_2

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *