I Krzemionkowskie Seminarium Archeologiczne

W dniach od 24 do 26 marca w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki w Sudole i Oddziale Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, odbędzie się I Krzemionkowskie Seminarium Archeologiczne, poświęcone tematyce związanej z archeologią prehistorycznego górnictwa krzemienia, obróbki, dystrybucji i wykorzystywania skał krzemionkowych oraz metodom i teoriom związanym z ich badaniami w dawnych kulturach i w cywilizacjach starożytnych.
Seminarium organizowane jest przez Muzeum we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Samodzielną Pracownią Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie.
Program Seminarium przewiduje obrady z referatami w dniach 24 i 25 marca oraz sesję terenową w rezerwacie w dniu 26 marca.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *