MOPS apeluje – najpierw rodzina!

W Ostrowcu Świętokrzyskim w ostatnim miesiącach najszybciej rośnie zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze.
W czasie każdego z zebrań osiedlowych, a trwają one od lutego br., przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej apeluje do mieszkańców o zainteresowanie się losem starszych sąsiadów. Pracownicy MOPS-u proszą o sąsiedzkie wsparcie w przypadku, gdy wymaga tego sytuacja starszej, samotnej osoby z najbliższego domku jednorodzinnego, z bloku czy osiedla.
Magdalena Salwerowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim podkreśla, że zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze jest w naszym środowisku ogromne. Rośnie o kilkadziesiąt proc. z roku na rok.
-Nie muszę wyjaśniać dlaczego tak się dzieje. Żyjemy dłużej. Poza tym z Ostrowca wyjechało w ostatnich latach tysiące młodych ludzi, którzy znaleźli pracę i miejsce do życia w dużych miastach lub za granicą. Więzi rodzinne porwały się. W pierwszej kolejności starszymi osobami powinny się zająć dzieci lub bliska rodzina. To przecież jej obowiązek. Gdy ten warunek z różnych powodów nie może być spełniony, wtedy należy poinformować o potrzebie nasz ośrodek. Poprzez swoich pracowników, współpracę z organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami, radami osiedlowymi staramy się poznać środowisko lokalne i dowiedzieć się o wszystkich osobach, które wymagają wsparcia.
Skala potrzeb jest duża, ale nie ma się czemu dziwić. Spośród wszystkich powiatów woj. świętokrzyskiego, najbardziej wyludnił się właśnie powiat ostrowiecki. Poza tym mamy najwyższy odsetek osób z grupy wiekowej 65 plus. GUS opracował prognozę demograficzną dla powiatów i miast. W 2015 r. w powiecie ostrowieckim mieszkało ponad 20 tys. osób w wieku 65 plus, a w 2020 już blisko 24 tys. Będziemy się starzeć szybciej od innych miast i powiatów, m.in. od Kielc i powiatu kieleckiego.
Pisaliśmy o różnych formach pomocy świadczonej przez MOPS, w tym o usługach opiekuńczych zleconych m. in. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi. Opiekunek PCK jest w Ostrowcu coraz więcej i mają one też coraz więcej pracy: od pomocy osobie starszej w codziennej higienie, posprzątania mieszkania, poprzez zrobienie zakupów, w tym także w aptece, przyniesienie obiadu czy ułatwienie wizyty w przychodni.
Podobne usługi wykonują też inne wyspecjalizowane instytucje. Wraz z szybkim wzrostem liczby osób starszych, zwiększać się będzie liczba osób chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy ? podkreśla M.Salwerowicz.
-To w jaki sposób ludzie ci będą funkcjonować, będzie miało wpływ na życie gmin, miast i generalnie społeczeństwa jako całości -mówi pani dyrektor. Ważne więc, aby każda gmina czy miasto dysponowało rozwiniętym zapleczem instytucjonalnym, czyli takimi placówkami, jak dzienne domy pomocy, kluby seniora, domy środowiskowe, ośrodki wsparcia dziennego, środowiskowe domy samopomocy.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *