Z transportem publicznym jest coraz lepiej

Rok temu Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach informował o fatalnym stanie technicznym pojazdów komunikacji miejskiej w miastach prezydenckich oraz pojazdów przewożących min. dzieci do szkoły w Iwaniskach i Ostrowcu Świętokrzyskim.
Warunki zdaniem WITD były zatrważające i zagrażały bezpieczeństwu pasażerów.
Przed tygodniem zorganizowana akcja kontroli w Skarżysku ? Kamiennej; Kielcach, Starachowicach i Ostrowcu Świętokrzyskim wykazała znaczącą poprawę stanu technicznego pojazdów korzystywanych do przewozu osób.
W Skarżysku Kamiennej przeprowadzono pięć kontroli, które nie wykazały żadnych naruszeń. W Kielcach Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili dwanaście kontroli,które również nie wykazały żadnych naruszeń.
W Starachowicach na osiem przeprowadzonych kontroli Inspektorzy ITD zatrzymali tylko trzy dowody rejestracyjne, w tym za: niesprawne oświetlenie zewnętrzne pojazdu, niezgodność w dowodzie rejestracyjnym dotycząca liczby miejsc siedzących oraz wycieki płynów eksploatacyjnych i nadmierny wypływ powietrza z układu pneumatycznego.
W Ostrowcu Świętokrzyskim kontroli poddani zostali dwaj przewoźnicy, na jedenaście  zeprowadzonych kontroli zatrzymano dwa dowody rejestracyjne, w tym za: niezgodność w dowodzie
rejestracyjnym ze stanem faktycznym w zakresie liczby miejsc siedzących oraz nieszczelny układ hamulcowy i niesprawne światło.
-Na przestrzeni ostatnich dwóch lat nasze autobusy poddawano ponad dwudziestu kontrolom przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego i tylko w jednym przypadku dopatrzono się nieprawidłowości – mówi Stanisław Choinka, dyrektor ds. technicznych MPK w Ostrowcu Świętokrzyskim. Nasza spółka, mając ma uwadze bezpieczeństwo osób korzystających z miejskiej komunikacji, przywiązuje szczególną wagę do właściwego stanu technicznego pojazdów. Nasze autobusy przechodzą raz na pół roku przegląd techniczny w niezależnej autoryzowanej stacji diagnostycznej i codzienny przegląd wewnętrzny. Priorytetem w naszej działalności przewozowej jest bezpieczeństwo naszych pasażerów.
Zdaniem WITD, kontrole przeprowadzane przez ich inspektorów przyczyniają się realnie do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym. To sukces zarówno przewoźników, którzy zadbali o warunki, w których przewożeni są pasażerowie, jak i Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Kielcach, w którym inspektorzy z zaangażowaniem pełniący służbę, sukcesywnymi kontrolami eliminują zagrożenia powstałe w wyniku niewłaściwego stanu pojazdów.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *