Archeolodzy zjechali się do Krzemionek

W miniony weekend w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki odbyło się dwudniowe I Krzemionkowskie Seminarium Archeologiczne, poświęcone tematyce związanej z archeologią prehistorycznego górnictwa krzemienia, obróbki, dystrybucji i wykorzystywania skał krzemionkowych oraz metodom i teoriom związanym z ich badaniami w dawnych kulturach i w cywilizacjach starożytnych. Nasze muzeum zorganizowało seminarium we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Samodzielną Pracownią Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie. Seminarium zakończyło się niedzielną sesją terenową w rezerwacie.
Seminarium otworzył wykłady ostrowieckich archeologów –  Artura Jedynaka i Kamila Kaptura ? o badaniach archeologicznych prowadzonych w latach 2009-2016 na stanowisku 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim, a konkretnie w Częstocicach w latach 2009-2016 oraz prof. Jacka Lecha z Instytutu Archeologii UKSW i Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki o badaniach i udostępnieniu archeologom neolitycznej kopalni krzemienia pasiastego w Krzemionkach. Z kolei Marzena Woźny z Muzeum Archeologicznego w Krakowie mówiło o zbiorach i dokumentach swojej placówki zgromadzonych o Krzemionkach i jego badaczach.
Przypomnijmy, że nasi archeolodzy odkryli w Częstocicach trzy poziomy osadnicze ? fundamenty XVII-wiecznego folwarku, duży obiekt gospodarczy, albo gospodarczo – mieszkalny z czasów rzymskich, pierwszych wieków naszej ery z sąsiadującym obiektem przemysłowym, prawdopodobnie związanym z produkcją żelaza oraz niewielki obiekt, związany z kulturą amfor kulistych, tak charakterystyczną dla czasów neolitycznych kopalni w Krzemionkach.
Uczestnicząc w wykładach można się było dowiedzieć m.in. o odkrywaniu kultury pucharów lejkowatych w Polsce, krzemieniu i obsydianie w starożytnym wschodzie, podkrakowskim krzemieniu jurajskim oraz eksploatacji, obróbce i dystrybucja krzemienia jurajskiego w eneolicie. Archeolodzy zapoznali się również z monumentalnymi grobowcami z IV tys. p.n.e., znajdującymi się na zachodniomałopolskiej wyżynie lessowej w Słonowicach, cz też krzemieniarstwem kultury ceramiki wstęgowej rytej na ziemi chełmińskiej. Niezmiernie ciekawe były wykłady prof. Jacka Lecha, dotyczące badania mielerza w Lesie Baczyńskiego oraz wynikach ubiegłorocznych pracach i badań w Rezerwacie Krzemionki.
                    

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *