Powstanie komisja miejsko – powiatowa? Czy nauczyciele rzeczywiście stracą pracę?

Zarząd Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ?Solidarność? w Ostrowcu Świętokrzyskim zwrócił się do prezydenta Jarosława Górczyńskiego o utworzenie komisji, która w warunkach wygaszania gimnazjów niezwłocznie zaprojektuje optymalny plan zagospodarowania wszystkich etatów nauczycieli i tym samym skróci ich czas niepewności o pracę. Nie ma w tej kwestii jeszcze stanowiska władz miasta, ale należy się spodziewać, że będzie o tym mowa na zapowiedzianej w tym tygodniu sesji Rady Miasta.
Oświatowa ?Solidarność? namawia prezydenta do takiego kroku, gdyż pojawiają się informacje, dotyczące masowych zwolnień nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a w trosce o potrzebny spokój i stabilizację, bez których nie sposób optymalnie pracować z dziećmi i młodzieżą, komisja mogłaby zapobiec dalszym niepokojom o zatrudnienie pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wygaszanych gimnazjów.
W stanowisku ?Solidarności?, podpisanym przez przewodniczącą i radną powiatową Agatę Adamek oraz jej zastępczynię Beatę Krupińską, czytamy iż konsekwencją restrukturyzacji sieci szkół przeprowadzonej na terenie gminy Ostrowiec Św. w 2015 r. jest fakt niewykorzystania w projekcie nowej sieci szkół najnowocześniejszego budynku – PG Nr 3, w którym znajdują  się dwie sale gimnastyczne, siłownia, sala aerobiku, boisko, bieżnia itd., a co za tym idzie niezabezpieczenie optymalnych warunków rozwoju znacznej liczbie uczniów.
-Ustawowo pracownicy zatrudnieni w placówkach Panu podległych do 15 maja będą przez dyrektorów szkół informowani o swoim miejscu pracy i wymiarze godzin. Proszę o rozważenie możliwości utworzenia komisji składającej się min. z przedstawicieli MOZ POiW NSZZ „Solidarność”, która niezwłocznie zaprojektuje optymalny plan zagospodarowania wszystkich etatów i skróci czas niepewności o pracę do niezbędnego minimum ? zwracają się do prezydenta w imieniu zarządu organizacji związkowej A.Adamek i B.Krupińska.
Przypomnijmy, że radna powiatowa Agata Adamek, na forum samorządu, zwróciła się do starosty o podtrzymanie stanowiska wyrażonego podczas sesji Rady Miasta Ostrowca, dotyczącego współpracy z gminą, obejmującą politykę kadrową w placówkach oświatowych miasta i powiatu.
-Reforma zmienia proporcję liczby etatów ? mówiła radna. ?Będzie ich więcej w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat. Stąd deklaracja starosty w obliczu zmian, które zawsze wywołują niepokój, jest bezcenna i nie do przecenienia. Nauczyciele karmieni są informacjami, że w szkołach prowadzonych przez gminę ubędzie kilkadziesiąt etatów. Tak wynika z wypowiedzi reprezentantów niektórych środowisk, co nie jest prawdą. Przecież w uzasadnieniu uchwały Rady Miasta, dotyczącej nowej sieci szkół czytamy, że na skutek reformy w najbliższym roku szkolnym przybędzie 12 etatów. Prawdą jest jednak to, że zmieni się struktura zatrudnienia. Nauczyciele i pracownicy wygaszanych gimnazjów aż do końca maja będą się obawiali o swoje miejsca pracy, choć przepisy wprowadzające reformę i zapewniania świętokrzyskiego kuratora oświaty dają im bezwzględne pierwszeństwo w zatrudnieniu.
A.Adamek mówi, że środowisko oświaty oczekuje przede wszystkim stabilizacji i spokoju, które są niezbędne dla dobra uczniów.
-Potrzeba skupienia nad nowymi podstawami programowymi, wypracowanie optymalnych warunków pracy z dziećmi i młodzieżą są prawdziwymi wyzwaniami ? mówi radna. ?Nauczyciele czekają na informacje, że mają zatrudnienie i mogą pracować. Nikomu nie potrzebne są działania destabilizujące w oświacie. W tak trudnym, ale też budzącym tak wiele nadziei czasie trzeba postawić na współpracę, którą jako przewodnicząca organizacji związkowej osobiście deklaruję.  

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *