Logistycy z THM na finał olimpiady pojadą nad Bałtyk (zdjęcia)

W Zespole Szkół Nr 3 odbył się II etap I Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno -Logistycznej, organizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Do finału zakwalifikowało się aż trzech uczniów popularnego THM: Marcin Nowak, Wiktor Zych oraz Maciej Wątor. Opiekunem finalistów jest Katarzyna Pastuszka, nauczyciel przedmiotów logistycznych w ZS Nr 3.
Celem olimpiady jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych problematyką spedycyjną i logistyczną, upowszechnienie wiedzy i umiejętności oraz wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie spedycji i logistyki oraz poszerzenie nauczanych treści ponad podstawy programowe kształcenia w zawodzie technika spedytora oraz technika logistyka.
Zespół Szkół Nr 3 wprowadził do olimpiady 33 uczniów klas logistycznych i jako jedna z 12 szkół w Polsce był gospodarzem etapu okręgowego dla województw świętokrzyskiego i lubelskiego. Uczestnicy II etapu OOSL poddani byli sprawdzianowi w formie testu wielokrotnego wyboru, składającego się z 25 pytań w czasie 50 min. Pytania testowe dotyczyły głównie transportu i spedycji oraz szeroko pojętej logistyki. Zawody centralne odbędą się 7 kwietnia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie. Trzymamy kciuki za naszych uczniów w fi nale, tym bardziej, że na laureatów czekają atrakcyjne nagrody, m.in. za 1 miejsce 6000 zł i staż, fundowany przez fi rmę C.Hartwig z Gdyni.

IMG_2077IMG_2012IMG_2011IMG_1996

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *