Przetarg na Polną

Cztery przetargi ogłosiło Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim na wykonanie zadań drogowych.
Trzy z  nich dotyczą ?powodziówek?, zaś czwarty ? przebudowy ulicy Polnej od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą Radwana wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Siennieńską.
W dniu 12 kwietnia w ostrowieckim starostwie odbędzie się przetarg na remont drogi powiatowej relacji Szerzawy ? Wieloborowice – Garbacz w miejscowości Czażów o długości 1.857 metrów. 14 kwietnia zaś odbędą się dwa przetargi ? na remont drogi powiatowej Nietulisko Duże ? Doły Biskupie ? Waśniów w miejscowości Nietulisko Duże o długości 630 metrów oraz remont drogi powiatowej relacji Bukowie ? Świrna w miejscowości Świrna o długości 1.160 metrów. Na remonty tych dróg Powiat Ostrowiecki otrzymał promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli dofinansowanie w wysokości 80 proc. kosztów inwestycji.
Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek wraz z projektem umowy na przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą Radwana wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Siennieńską.
W ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 Powiat Ostrowiecki otrzymał dotację w wysokości 50 proc. kosztów kwalifi kowanych tej inwestycji. Przetarg na przebudowę tego odcinka ul. Polnej zostanie rozstrzygnięty 19 kwietnia.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *