W Ostrowcu powstał Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych

W Ostrowcu Świętokrzyskim powstał? Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych, czyli Central-European Institute of Research and Strategic Analysis CIRSA.
-Nasz projekt, do którego przygotowywaliśmy się przez kilkanaście miesięcy, właśnie wystartował ? mówi prezes Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych, dr Paweł Gotowiecki. -To think tank nastawiony na działalność naukową, ekspercką i wydawniczą.
Jak się dowiedzieliśmy, nowo powstała organizacja stawia na profesjonalizm i umiędzynarodowienie. Wśród członków Rady Programowej i ekspertów znaleźli się znamienici specjaliści z Ukrainy, Rumunii, Litwy i Gruzji.
-Ale CIRSA to także nasza lokalna duma ? mówi P.Gotowiecki. -Think tank powstał bowiem w dużej mierze w oparciu o środowisko związane z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz redakcję czasopisma ?Ante Portas ? Studia nad Bezpieczeństwem?. To kolejny krok na drodze, aby Ostrowiec stał się ważnym, bo zauważalnym już jest, ośrodkiem badań nad wojskowością, bezpieczeństwem, geopolityką i geoekonomią.
DR Paweł Gotowiecki podkreśla, że Środkowoeuropejski Instytut Badań i Analiz Strategicznych CIRSA jest niezależnym think tankiem powołanym dla propagowania i wspierania rozwoju badań nad problematyką funkcjonowania państwa oraz  stosunków międzynarodowych. Instytut chce wspierać, prowadzić oraz propagować badania nad funkcjonowaniem współczesnych państw w kontekście politycznym, ekonomicznym, prawnym i społecznym. Koncentrować się na badaniach nad zagadnieniami geopolityki, bezpieczeństwa i obronności oraz rozwoju współczesnych stosunków międzynarodowych.

logoCIRSA-633x372
-Te cele Instytut będzie realizował poprzez organizowanie kongresów, konferencji, sympozjów, seminariów, warsztatów badawczych i paneli dyskusyjnych oraz wydawanie monografii i czasopism, prowadzenie portalu internetowego, publikowanie ekspertyz oraz analiz ? wylicza dr P.Gotowiecki. ?Zamierzamy także prowadzić działalność informacyjną i promocyjną, edukacyjną i szkoleniową. Chcemy współpracować z władzami samorządowymi, państwowymi, środkami masowego przekazu, uczelniami oraz instytucjami o pokrewnym profilu działania z kraju i z zagranicy. Liczymy, że Instytut stanie się on istotną platformą wymiany myśli, idei i poglądów dla naukowców, ekspertów i analityków z kraju i zagranicy.
Wiceprezesami Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych są dr Jakub Żak i Piotr Mrugała. Funkcje sekretarza pełni dr Przemysław Furgacz, a skarbnika Jacek Kargul. W komisji rewizyjnej zasiadają: jako przewodniczący Jerzy Jabłoński oraz jako członkowie Jadwiga Banasik i Jerzy Matusiak.
W radzie programowej organizacji są: generał dr Virgil Balaceanu – nauczyciel akademicki i analityk wojskowy z Rumunii; prof. Jurij Makar ? historyk i politolog z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fedkowycza; generał Andrzej Pietrzyk – nauczyciel akademicki, analityk wojskowy, który należał do kadry kierowniczej Sztabu Generalnego WP; Jarosław Rusiecki ? senator, przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej; prof. Mirosław Sułek – ekonomista, politolog, sekuritolog z Uniwersytetu Warszawskiego.
W gronie ekspertów Środkowoeuropejskiego Instytutu Badań i Analiz Strategicznych znaleźli się natomiast: prof. Khatuna Chapichadze ? politolog z Gruzińskiego Uniwersytetu Technicznego w Tbilisi; Oksana Dobrzhanska ? politolog, docent z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fedkowycza; generał dr Dan-Florin Grecu ? rumuński analityk wojskowy i nauczyciel akademicki, który uczestniczył w misjach stabilizacyjnych m.in. w Iraku i Afganistanie; płk dr Pascu Furnica – analityk wojskowy i nauczyciel akademicki, ekspert w programie NATO DEEP w krajach Azji i Europy Wschodniej; nadkomisarz Dariusz Loranty – emerytowany oficer policji, pisarz, publicysta, komentator telewizyjny, nauczyciel akademicki, ekspert Sejmu RP, polityk; czołowy polski negocjator policyjny, antyterrorysta;  prof. Vakhtang Maisaia – politolog, sekuritolog z Kaukaskiego Uniwersytetu Międzynarodowego, ekspert NATO i były doradca prezydenta Gruzji; Grzegorz Matyasik – oficer rezerwy, analityk wojskowy; prezes Stowarzyszenia ObronaNarodowe.pl ? Ruchu na Rzecz Obrony Terytorialnej, ekspert Sejmu RP; dr Adam Pązik – prawnik, nauczyciel akademicki, wykładowca na UJ i w WSBiP; generał Dan Plavitu – analityk wojskowy, dyplomata, były członek ścisłego kierownictwa rumuńskiego wywiadu wojskowego, attache wojskowy Rumunii we Francji i Algierii; dr Leszek Sykulski – politolog, sekuritolog, oficer rezerwy, były analityk w kancelarii Prezydenta RP; Volovojdr Vadim Volovoj ? politolog i sekuritolog, docent na Uniwersytecie Michała Romera w Wilnie.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *