Do Skarżyska pociągiem w 26 minut? To możliwe!

Bardzo dobre wieści dotarły do nas z rynku kolejowego.
W ramach prowadzonego przez Polskie Kolejowe Państwowe programu ?Przyjazne sąsiedztwo kolei? na konferencji w Skarżysku ? Kamiennej dowiedzieliśmy się o inwestycjach kolejowych, które są i mają być prowadzone na terenie naszego województwa.
W konferencji wzięli udział: Krzysztof Mamiński – prezes PKP S.A., Włodzimierz Żmuda – członek zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Izabela Popek – zastępca dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Gospodarzem spotkania była posłanka, Maria Zuba.
Z uzyskanych informacji ucieszą się nie tylko pasażerowie, ale i firmy, jak np. ostrowiecka Celsa, czy Cementownia Ożarów, które korzystają z transportu kolejowego. Inwestycje i modernizacje prowadzone wzdłuż przebiegających przez województwo świętokrzyskie linii nr 8 i 25 z pewnością przysłużą się do rozwoju gospodarczego regionu.
-W obecnej perspektywie unijnej zmodernizujemy dworzec w Skarżysku -Kamiennej – mówi Krzysztof Mamiński, prezes PKP S.A. -W ramach prac planujemy gruntowną przebudowę obiektu oraz terenu przyległego. Po zakończonej inwestycji dostosowany do potrzeb wszystkich pasażerów budynek stanie się wizytówką miasta.
Jak informuje prezes K.Mamiński, obecne działania PKP są skoordynowane z przebudową układu torowo-peronowego i budową tunelu, realizowaną przez PKP PLK oraz przebudową układu drogowego, realizowaną przez władze samorządowe. W listopadzie ubiegłego roku odbyły się warsztaty kreatywne, podczas których uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich oczekiwań i pomysłów dotyczących planowanej modernizacji dworca.
W tej chwili jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, przedprojektowej i okołoprojektowej.
-Na terenie województwa świętokrzyskiego realizujemy projekty w ramach Krajowego Programu Kolejowego za prawie 1,4 mld zł ? dodaje prezes K.Mamiński. – Wykorzystamy środki m.in. z programu Polska Wschodnia i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. -Efektem będą krótsze podróże koleją w regionie i między dużymi ośrodkami. Po modernizacji linii nr 25 odcinek Skarżysko- Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski będzie można pokonać w około 28 min. krócej, dokładnie w czasie 26 min, a po zakończeniu prac na linii nr 8 czas podróży w relacji Skarżysko -Kamienna ? Kozłów skróci się o ok. 20 min z ok. 1 h 50 min do ok. 1 h 30 min ? mówi Włodzimierz Żmuda, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
Czy zapowiadane zmiany nie wskazują przypadkiem na pewne zachowanie funkcjonalności ostrowieckiego, zabytkowego dworca, który planuje przejąć od PKP i skomunalizować gmina Ostrowiec? Pasażerowie ostrowieccy wraz ze wzrostem liczby połączeń i kursów, a przypomnijmy, że z Ostrowca odjeżdża w ciągu doby 15 pociągów, z pewnością chętnie korzystaliby z kas i poczekalni. Tak, czy siak czekamy na finalizację wysiłków  parlamentarzystów Ziemi Świętokrzyskiej, zmierzających do przywrócenia znaczenia gospodarczego i transportowego dla linii kolejowych województwa świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *