Wojska Obrony Terytorialnej Kraju w Ostrowcu Świętokrzyskim?

Są duże szanse, aby na terenie powiatu ostrowieckiego powstała jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju.
Pojawienie się wojska w Ostrowcu Świętokrzyskim to ogromny impuls dla rozwoju miasta i powiatu.
Starosta Ostrowiecki Zbigniew Duda w związku z pojawieniem się wojska dostrzega szanse na wszechstronne korzyści społeczne i gospodarcze, w tym podniesienie prestiżu miasta, jego bezpieczeństwa, napływu ludności oraz ożywienia handlu, usług i powstania nowych miejsc pracy. Funkcjonowanie jednostki WOT będzie stymulować rozwój nowych kierunków kształcenia oraz pozytywnie wpłynie na rozwój szpitala.
Od wielu miesięcy rozwijane są kontakty Starostwa Powiatowego z odpowiednimi strukturami wojskowymi, w tym Wojskową Komendą Uzupełnień w Sandomierzu w sprawie powstania na terenie powiatu ostrowieckiego
jednostki WOT. Spośród wielu lokalizacji dostępnych w Województwie Świętokrzyskim to właśnie propozycja rekomendowana przez Starostę Zbigniewa Dudę i Zarząd Powiatu zainteresowała Wojsko. Po wstępnym  rozpoznaniu przedstawiciele Dowództwa WOT, Rejonowego Zarządu Infrastruktury, Dowódcy Garnizonu Kielce, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach oraz WKU w Sandomierzu, wspólnie ze Starostą i
pracownikami Starostwa odbyli rekonesans w obiektach przy ul. Gulińskiego 8. Nieruchomość ta na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wykorzystywana była na potrzeby wojska. Według planów Ministerstwa
Obrony Narodowej tworzenie struktur WOT w Województwie Świętokrzyskim rozpocznie się w 2018 r. Decyzje co do lokalizacji pododdziałów zapadną jeszcze w tym roku. Rozstrzygnięcia ważne dla powiatu i Ostrowca Świętokrzyskiego są bardzo bliskie.
Sprawa przybycia wojska do Ostrowca Św., istotna dla przyszłości Ostrowca i rozwoju powiatu, ma silne wsparcie ze strony Jarosława Rusieckiego – Senatora RP, Przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej Senatu.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Wojska Obrony Terytorialnej Kraju w Ostrowcu Świętokrzyskim?

  • 06/05/2017 at 09:29
    Permalink

    Jakie miasto takie „wojsko” haha

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *