Najważniejsi są ludzie, czyli uroczysty Dzień Hutnika 2017

Najważniejsi są ludzie, tak można podsumować obchody Dnia Hutnika, jakie uroczyście zorganizowali Celsa Huta Ostrowiec oraz ostrowieckie koło Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Pałacu Tarnowskich w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Nie zabrakło znamienitych gości, wyróżnień, odczytów, oraz kultywowania hutniczych tradycji.
Wszystko już tradycyjnie zaczęło się od powitania zaproszonych gości przez Andrzeja Sidowskiego, prezesa koła SITPH. Na obchodach pojawili się m.in. senator Jarosław Rusiecki, poseł Andrzej Kryj, członek sejmiku Grigor Szaginian, czy wiceprezydent Marzena Dębniak. Część naukową poprowadził ostrowczanin, prorektor Akademii Górniczo -Hutniczej, prof. Mirosław Karbowniczek. Marta Zagórska na wstępie mówiła o ogólnej sytuacji na rynku hutniczym. W tej części padło  stwierdzenie, że mimo, iż zapotrzebowanie na stal rośnie, to równocześnie miliony ton wyprodukowanych stalowych produktów nie znajdują swoich nabywców. Nie obyło się też bez przypomnienia największych zagrożeń dla branży, wśród których dla europejskiego rynku najgroźniejszy wydaje się zalew taniej, chińskiej stali.

Andrzej Sidowski, w swym odczycie, przypomniał nieco historii ostrowieckiej huty, opowiadając o latach 1837 -1855 i Hucie Klimkiewiczów. O dniu dzisiejszym mówił z kolei Robert Martynowski, dyrektor techniczny ZWK Celsa Huta Ostrowiec.
-Choć wiadomo, że we współczesnym hutnictwie nie jest najlepiej, nie oznacza to, iż nie można czegoś osiągnąć -mówił. Udało nam się opracować i obronić sześć projektów o łącznej wartości 200 mln zł, które dostały dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Dzięki tym projektom, a równocześnie idącymi wraz z nimi nowoczesnymi technologiami mamy szansę obronić się przed napływem chińskiej stali.
Zebrani mogli usłyszeć, jakie działania już realizowane są w Celsie Huta Ostrowiec. I tak, w ZWK (Zakład Wyrobów Kutych), powstawać będą nowe produkty dla sektora energetycznego, nowoczesne technologie będą zaangażowane przy produkcji największych odkuwek, jakie są produkowane w Polsce, o wadze do 80 ton, czy też rozpocznie się produkcja odkuwek ze stali narzędziowej.
Dyrektor techniczny w swoim wystąpieniu sporo miejsca poświęcił ludziom, którzy pracowali przy powstawaniu, a teraz wdrażaniu nowych projektów. Mocno zaakcentował, że huta istnieje właśnie dzięki takim osobom.
Dzień Hutnika był też okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń, a także uczczenia jubileuszy. Listy gratulacyjne z okazji 45-lecia wydziału prasowni otrzymali: Robert Martynowski, Mariusz Okręt, Allaart Stern, zaś podziękowania z tej okazji: Witold Dubiel, Bogusław Kowalski, Henryk Lipiński, Wojciech Lisiecki, Janusz Pichór, Andrzej Sidowski, Marin Szczerba, Wojciech Żurek. Listem gratulacyjnym uczczono 95-lecie powołania Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.
Janusz Szpytko, prezes SITPH z okazji 125-lecia działalności stowarzyszeniowej branży hutniczej w Polsce odznaczył: Zbigniewa Kondrackiego i Józefa Kowalskiego (Złotą Honorową Odznaką SITPH), Mirosława Michałowskiego, Konstantego Wójcikowskiego (Srebrną Honorową Odznaką NOT), Roberta Martynowskiego (Złotą Honorową Odznaką NOT). Tytuł zasłużonego seniora SITPH otrzymali Stanisław Binek, Jerzy Florys oraz Andrzej Sidowski. Później nastąpiła część, w której nie obyło się bez ciepłych słów od zaproszonych gości. Senator Jarosław Rusiecki podziękował SITPH i związkom zawodowym za pielęgnowanie tradycji hutniczego Ostrowca Św. Wspólnie z posłem Andrzejem Kryjem przypomnieli o działaniach rządu na rzecz hutniczej branży, w tym o powstrzymaniu zalewu stali sprzedawanej po celach dumpingowych. Wiceprezydent Marzena Dębniak przekazała z kolei okolicznościowy grawerton.
Na finał przyszła kolej na ślubowanie młodych hutników i tradycyjne spotkanie ?Pod kadzią?. W tym roku w grupie, która przeszła pasowanie, znaleźli się: Sandra Żmuda, Marcin Słomski, Damian Pietrasiak, Przemysław Zawadzki, Marcin Zagraj oraz Arkadiusz Kaczewski.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Najważniejsi są ludzie, czyli uroczysty Dzień Hutnika 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *