Ruszyła przebudowa Polnej! Będzie nowy miejski trakt!

Starostwo Powiatowe przekazało już teren wykonawcy przebudowy  ulicy Polnej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Iłżecką do skrzyżowania z ulicą Radwana wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Siennieńską.
Dokładnie prace drogowe będą prowadzone od budynku Urzędu Skarbowego do Iłżeckiej. Przebudową zajmie się Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Jej koszt wraz z montażem sygnalizacji świetlnej zamknie się kwotą około 2,7 mln zł. W ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 -2019 powiat ostrowiecki otrzymał dotację w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Remont tego odcinka ulicy potrwa do końca września. W czasie remontu będą ograniczenia dla ruchu, ale nie będzie całkowitego zamknięcia tego odcinka. Prace mają być skoordynowane z prowadzonym remontem Ostrowieckiego Browaru Kultury.

Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki: -Zamierzeniem jest, aby ulica Polna była reprezentacyjną w Ostrowcu. Ten odcinek ulicy ma wyglądać tak jak elegancki miejski trakt.
Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki: -Zamierzeniem jest, aby ulica Polna była reprezentacyjną w Ostrowcu. Ten odcinek ulicy ma wyglądać tak jak elegancki miejski trakt.

Przebudowie podlegać będzie nawierzchnia ulicy wraz z przylegającymi krawężnikami, tak aby komfort korzystania z tej drogi był odczuwalny. Bezpieczeństwo uczestników ruchu poprawią obustronne szerokie chodniki, ścieżka rowerowa od strony osiedla Słonecznego oraz dwie zatoki autobusowe. Każdy pas drogi będzie mierzył po 3,5 metra. Dotychczasowy postój taksówek zostanie przeniesiony spod Lidla na plac znajdujący się na wysokości obecnego gimnazjum. Najważniejszą kwestią jest budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Polnej z ulicą Siennieńską, która znacznie usprawni ruch na skrzyżowaniu. Obecnie włączanie się do ruchu jest w tym miejscu bardzo utrudnione, zwłaszcza w godzinach szczytu.
Zakłada się wykonanie sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej czterowylotowej. Zapewne niewielu naszych czytelników pamięta, ale już w przeszłości na skrzyżowaniu ulic Polnej i Siennieńskiej funkcjonowała sygnalizacja świetlna. Po wyeksploatowaniu się została jednak zdemontowana. Powrót do sygnalizacji ma na celu upłynnienie ruchu.
Przebudowa ulicy Polnej na odcinku 440 metrów, od skrzyżowania z ulica Radwana do skrzyżowania z ulica Iłżecką, jest oczekiwana, gdyż dotychczas włączenie się do ruchu spod podporządkowanej Siennieńskiej, zwłaszcza od strony osiedla Słonecznego, jest utrudnione i dlatego dochodzi ze strony kierowcy do wymuszeń przejazdu.
Tereny wokół ulicy zyskają nowe zieleńce. Wykonany zostanie remont kanalizacji deszczowej oraz przebudowa oświetlenia ulicznego, która zakłada demontaż starych słupów i lamp, ułożenia nowego kabla zasilającego, ustawienia nowych słupów oświetleniowych i zamontowanie latarni. Zakłada się wycinkę drzew, usunięcie i karczowanie pni kolidujących z przebudowywaną drogą drzew. Zakres robót obejmuje również przebudowę urządzeń technicznych kolidujących z przebudowywanym odcinkiem ulicy w zakresie gazociągu, linii elektrycznych, telekomunikacyjnych, światłowodowych oraz regulację uzbrojenia wodno ?kanalizacyjnego.
Wydaje się, że tak przebudowany ciąg drogowy ulicy Polnej, począwszy od ulicy Iłżeckiej aż  do ulicy Chrzanowskiego stworzy nowy układ komunikacyjny w naszym mieście, zwłaszcza po przebudowie drogi wojewódzkiej  55 wzdłuż ulicy Radwana.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *