Ostrowiec ma więcej terenów w strefie ekonomicznej

Na posiedzeniu komitetu Rady Ministrów w Warszawie pozytywnie zaopiniowano wniosek o poszerzenie o ponad 43 hektary Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice.
To świetna informacja dla Ostrowca Świętokrzyskiego, bowiem z tego areału 14,37 ha znajduje się w ostrowieckiej podstrefie SSE. Gminie, starającej się na włączenie tych gruntów, zależało na zwolnieniu przedsiębiorców inwestujących na części nowo zakupionych przez samorząd działek przy ulicy Bałtowskiej, z podatku dochodowego CIT.
-Jeszcze nigdy gmina Ostrowiec Św. nie miała 50 ha gruntów pod inwestycje, a teraz na przestrzeni kilku miesięcy, dzięki naszym decyzjom, możemy pochwalić się takim areałem ? mówił, przed kilkoma tygodniami, na sesji Rady Miasta, prezydent Jarosław Górczyński.
Równocześnie z działaniami związany z włączeniem nowych gruntów przy ulicy Bałtowskiej trwają prace mające na celu uporządkowanie działek przy ulicy Bałtowskiej i zapewnienie odpowiedniej
infrastruktury. Przypomnimy, że właśnie tutaj realizowany jest projekt ?Utworzenie i udostępnienie terenów inwestycyjnych w Ostrowcu Świętokrzyskim ? etap I?. Koszt całkowity zadania to 12.203.848,69 zł, zaś otrzymane przez ostrowiecki samorząd dofinansowanie w ramach działania 2.2 ?Tworzenie nowych terenów inwestycyjnych? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 wynosi 4.730.802,80 zł.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *