Ukraińcy w Ostrowcu

Szacuje się, że w naszym mieście pracuje już kilkuset Ukraińców. Najchętniej są zatrudniani jako kierowcy. Po uzyskaniu karty pobytu oraz po odbyciu kwalifikacji wstępnych i szkoleń są zatrudniani przez nasze firmy transportowe niemalże od ręki. Są tańsi od ostrowieckich kierowców, którzy nie chcą już pracować za 2 tys. zł.
Coraz głośniej mówi się także o tym, że wkrótce nasi wschodni sąsiedzi z powodzeniem zapełnią lukę pracowniczą na rynku medycznym, na którym wciąż brakuje lekarzy i pielęgniarek i na rynku budowlanym. I co prawda Ostrowiec, to nie Warszawa, w której o prawdziwej inwazji pracowników z Ukrainy możemy się przekonać na wypełnionych przez nich dworcach, to i nad Kamienną jest ich coraz więcej.
Firma IPF Group, która specjalizuje się w zatrudnianiu Ukraińców na naszym rynku pracy, zapoznała nas z wynikami swoich badań. Wynika z nich, że aż 94% ukraińskich pracowników planuje kolejny raz przyjechać do Polski. 64% Ukraińców decyduje się na pracę w naszym kraju z powodu wyższych zarobków. Niemal trzy czwarte ukraińskich pracowników dobrze ocenia zarówno pracodawców, jak i atmosferę panującą w miejscu pracy, podczas gdy tylko 3% respondentów ma negatywne zdanie na ten temat.
– Znalezienie pracownika, który jest jednocześnie emigrantem zarobkowym i zadowolonym z pracy pracownikiem, jest trudnym zadaniem – mówi Mariusz Dolata, prezes IPF Group. -Obcokrajowców zazwyczaj do pracy poza granicami własnego kraju zmusza sytuacja życiowa i godzą się na wszelkie warunki, aby zdobyć pieniądze. Jednak, jak pokazuje nasze wewnętrzne badanie, Ukraińcy w Polsce czują się bardzo dobrze i chętnie zostają u nas na dłużej. Chwalą oni zarówno wysokość zarobków jak i samą Polskę, która jest ich tymczasowym domem. Sam fakt, że prawie wszyscy deklarują chęć ponownego przyjazdu do Polski, napawa optymizmem  Zdecydowaną większość z zatrudnionych na naszym rynku stanowią mężczyźni (67%). Kobiety stanowią tylko 33% ogólnej liczby. Najczęściej są to osoby w wieku od 25 do 44 lat (71%). Zaskakującym może być fakt, że prawie połowa znajdujących zatrudnienie w Polsce posiada wyższe wykształcenie, 32% zasadnicze zawodowe, a co piąty ? średnie.
Ukraińcy za powody emigracji podają wyższe zarobki, brak pracy i trudną sytuację na Ukrainie. Pierwsze dwa główne powody przyjazdu Ukraińców do Polski raczej nie zaskakują ? aż 64% ankietowanych wskazało motyw zarobkowy, a 18% brak pracy w ich ojczystym kraju. Wyjątkowy dla obywateli Ukrainy jest trzeci wskazywany powód wyjazdu ? otóż już 12% ankietowanych decyduje się opuścić własny domy i rozpocząć życie i pracę w Polsce ze względu na działania zbrojne w ich ojczyźnie.
39% Ukraińców, dokonując wyboru kraju emigracji zarobkowej, kieruje się odległością od ojczyzny ? bliskość, w razie niepowodzenia, pozwala szybko i bez większych problemów wrócić do domu, a także łatwo odwiedzić rodzinę, czy powrócić do domu na święta. Dodatkowo, co trzeci obywatel Ukrainy został zachęcony do przyjazdu do Polski przez pracujących w naszym kraju znajomych.
Zarobki w Polsce pozwalają Ukraińskim pracownikom na odłożenie pewnej sumy pieniędzy, z której część wysyłają rodzinie pozostającej na Ukrainie. Na pytanie dotyczące wysokości sumy wysyłanej miesięcznie do bliskich odpowiadają różnie. Najwięcej osób (28%) zdeklarowało kwotę do 200 zł, 18% odpowiedziało, że wysyła do rodziny ponad 1500 zł miesięcznie. Natomiast co siódmy pracujący w Polsce Ukrainiec przeciętnie wysyła rodzinie od 750 do 1000 zł.
Ukraińcy pytani o ocenę pracy w Polsce w zdecydowanej większości (71%) dobrze oceniają zarówno pracodawców, jak i atmosferę panującą w miejscu pracy, podczas gdy tylko 3% respondentów ma negatywne zdanie na ten temat. Mimo pewnych podobieństw występujących między językiem polskim a ukraińskim, najwięcej trudności sprawia pracownikom słaba znajomość naszego języka, na którą wskazuje 33% osób. Wpływa to na gorszą komunikację wśród współpracowników, ale także na problemy związane ze sprawami administracyjnymi ? aż 21% ankietowanych wskazało na trudności urzędowe jako główny problem związany z zatrudnieniem w naszym kraju. Wśród zalet pracy w Polsce najczęściej obywatele Ukrainy wymieniali wynagrodzenie (40%) oraz podkreślali, że Polska jako kraj zdecydowanie ?da się lubić?(35%).

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Ukraińcy w Ostrowcu

  • 09/06/2017 at 04:57
    Permalink

    No właśnie po co dać zarobić normalne pieniądze Ostrowiakowi czy Polakowi jak można mieć więcej w swojej kieszeni i zatrudniać Ukraińca. Ostrowiec zawsze będzie miastem starych ludzi bez perspektyw z takim mysleniem naszych pseudo biznesmenów. Jak się patrzy na coraz więcej ofert pracy czy nawet dzwoni o pracęto tylko my szukamy Ukraińców. Kiedyś był układ tych pseudo biznesmenów by nie płacić wiecej niż minimum socjalne a teraz zatrudniają tylko Ukraińców.
    Szkoda gadać.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *