Nowa Rada Nadzorcza Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zarząd Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej uzyskał absolutorium. Czerwcowe Walne Zebranie Członków spółdzielni upłynęło pod znakiem jubileuszu 60-lecia najstarszej ostrowieckiej spółdzielni i wyborów do Rady Nadzorczej.
Najwięcej emocji wzbudzały wybory do Rady Nadzorczej OSM. Odbyły się one w trzech odsłonach, w sali Osiedlowego Domu Kultur.
Zaskoczeniem była wysoka, jak na średnią z ostatnich lat frekwencja, ale związana była ona przede wszystkim z wyborami. Najpierw obradowali mieszkańcy os. Słoneczne, później XXV?lecia i Sienkiewiczowskiego, a na końcu najmłodszego osiedla czyli Pułanki.
Wybierano jedenastu członków rady, a tymczasem na listach znalazło się aż 28 kandydatów. Na każdym zebraniu prezentowali oni swoje sylwetki, dorobek i odpowiadali na pytania. Wyjątkowo w tym roku wybrano nie 11, a 9 członków rady, bowiem trzy osoby uzyskały taką samą liczbę głosów i zgodnie z regulaminem spółdzielni w czerwcu przyszłego roku przystąpią do dodatkowych wyborów, które pozwolą na uzupełnienie składu rady.

nowaosm
Wśród kandydatów na nowych członków rady były m.in. pielęgniarki, socjologowie, nauczyciele, ale też spora grupa inżynierów, pracowników branży budowlanej, zarówno emerytowani pracownicy ostrowieckich firm, jak i 30 i 40-latkowie. Kandydaci walczyli przede wszystkim o głosy spółdzielców z własnych osiedli, podkreślając, że jeśli osiedle nie będzie reprezentowane w radzie, to jego problemy zejdą na dalszy plan.
Po głosowaniu do Rady Nadzorczej zaczęła się część artystyczna, związana z jubileuszem OSM. Nie zabrakło prezentacji artystycznych. Pojawił się na sali tort, którym częstowano uczestniczących w zebraniu członków spółdzielni. Potem spółdzielcy zajęli się projektami uchwał dotyczących działalności spółdzielni, zbycia czy pozyskania gruntów. Usłyszeliśmy, że z roku na rok zmniejsza się zadłużenie członków, związane z nieterminowym regulowaniem czynszu. Spółdzielnia ociepla budynki, remontuje dachy, wymienia okna na klatkach schodowych i mieszkaniach przy znacznym dofinansowaniu, usuwa ksylamit z mieszkań. Realizuje też program oszczędnościowy związany z obniżeniem kosztów za ogrzewanie, energię elektryczną itp. Trzeba przyznać, że osiedla są coraz ładniejsze, dzięki modernizacji osiedlowych dróg i alejek, dbałości o zieleń i place zabawowe dla dzieci, a także o małą architekturę. Jako jedna z nielicznych w regionie i w kraju prowadzi działalność kulturalno -wychowawczą. W tym roku przeznaczyła ona na inwestycje aż 5 mln zł. Część środków pochodzi z wynajmu obiektów usługowych i handlowych.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia Członków przyjęli sprawozdanie zarządu za ubiegły rok oraz sprawozdanie finansowe. Praca członków zarządu: Marka Zaręby – prezesa, Grażyny Orłowskiej -wiceprezes ds. finansowych oraz Iwony Miszczyszyn -wiceprezes ds technicznych, została pozytywnie oceniona przez spółdzielców.
W dyskusji zwracano uwagę na potrzebę rozbudowy parkingów i modernizację nawierzchni dróg osiedlowych. Sporo też mówiono o bezpieczeństwie i porządku. Mieszkańcy wieżowców przy ul. Polnej skarżyli się na osoby bezdomne, które przebywają w budynkach.
Marek Zaręba, prezes zarządu Ostrowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej: – Wykonaliśmy sporo remontów, utrzymaliśmy płynność finansową spółdzielni, dosyć dobrze układała się współpraca z radą nadzorczą. Ten rok powinien być jeszcze lepszy. Spodziewamy się dodatkowo ok. 1 mln zł ze sprzedaży tzw. białych certyfikatów. Wspólnie z gminą zrewitalizujemy park w osiedlu XXV-lecia. Kontynuować będziemy remonty budynków, dróg osiedlowych. Będą budowane parkingi i modernizowane
place zabaw.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *