Olimpijczycy z ?Broniewskiego?

Rok szkolny 2016/2017 w LO Nr III im. Wł. Broniewskiego obfitował w wiele sukcesów olimpijskich, dzięki którym  9 osób z klas biologiczno-chemicznych i matematycznych ma już zagwarantowane indeksy wyższych uczelni technicznych i medycznych- troje uczniów zostało laureatami,  a sześcioro finalistami olimpiad przedmiotowych.
rowarW Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, Blok A- Innowacje Techniczne Wiktoria Kolasa i  Agata Żak z klasy 1e- biologiczno- chemicznej zostały laureatkami z 3 miejscem w Polsce za przygotowanie pod kierunkiem  nauczycielki chemii Barbary Cecot pracy w kategorii P- pomoc  dydaktyczna- pt. ?Bogactwo natury jako pomoc dydaktyczna?. Należy podkreślić, że laureaci tej olimpiady mają wejścia bez rekrutacji na wszystkie uczelnie techniczne i wiele kierunków uniwersyteckich, nawet na medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim ( dwie nasze uczennice w latach wcześniejszych  już dokonały takiego wyboru). Finalistami tejże olimpiady zostały Karolina Szczygieł i Weronika Stec  z kl. 2c- matematycznej, które pod kierunkiem nauczycielki chemii Doroty Kamińskiej  i dyrektora szkoły, matematyka Roberta Wardy napisały pracę w kategorii E-ekologia pt;? Czyste powietrze to nasz priorytet. Projekt instalacji do kominów, służącej do walki ze smogiem.? Nagrody i puchary uczniowie wraz z opiekunami odbierali podczas gali w Warszawie 9 czerwca.
rowar1Kolejną laureatką tym razem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Blok B- Wynalazczość jest Sylwia Lefek z kl 3d- biologiczno-chemicznej, która zajęła 16 miejsce w Polsce, a finalistami tej olimpiady zostali:  Wiktor Płeszka z kl.2c- matematycznej oraz Agata Płatek, Dominika Dębicka i Maria Wieczorek z kl. 3c- biologiczno- chemicznej. Uczniowie przygotowywani pod kierunkiem dyrektora szkoły Roberta Wardy zostali uhonorowani pucharami, dyplomami i nagrodami rzeczowymi podczas gali 4 czerwca w murach własnej szkoły, która była w tym roku organizatorem eliminacji centralnych tejże olimpiady.
roiwar2Olimpiada Innowacji Technicznych i  Wynalazczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o tytuł ?Młodego Innowatora? organizowana jest rokrocznie już od 47  lat przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów (PZSWiR)  pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a w tym roku honorowy patronat nad tą imprezą objęła również Komisja Europejska poprzez swoje przedstawicielstwo w Polsce. Olimpiada skupia młodą inteligencję techniczną z całej Polski. Laureaci i finaliści tych zawodów otrzymują bez rekrutacji indeksy wszystkich uczelni technicznych w naszym kraju oraz niektórych uniwersytetów, a sama olimpiada jest wliczana na listę olimpiad przedmiotowych w ogólnopolskim rankingu szkół  organizowanym corocznie przez Perspektywy, co sprawia, że jest to impreza medialna i prestiżowa.
Nasza szkoła od 2011 bierze udział w tej olimpiadzie i rokrocznie jej uczniowie zdobywają tytuły finalistów lub laureatów. Do chwili obecnej szkoła miała w obu blokach  tej olimpiady 36 uczestników eliminacji centralnych, z czego 11 osób zostało laureatami, a 19 finalistami. W dowód uznania dla dokonań uczniów i nauczycieli Liceum Broniewskiego było w tym roku organizatorem bloku B tej olimpiady.
Cieszy też fakt, że dzięki tegorocznym dokonaniom uczniów szkoła zyska 9 punktów w Rankingu Szkół Olimpijskich 2017, a uczniowie klas matematycznych i biologiczno-chemicznych mogą być spokojni o swoją przyszłość na wyższych uczelniach- w eliminacjach centralnych wzięło udział 9 uczniów, a skończyło je 9 studentów medycyny lub politechniki.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *