?Konarski? znów w elicie! Kłopot z głębszą analizą treści

W piątek nasi uczniowie poznali wyniki egzaminu gimnazjalnego. Dla nich to przepustka do szkoły kolejnego szczebla edukacji. Jak wypadli? Na analizy przyjdzie zapewne czas, gdyż Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, w naszym przypadku w Łodzi, podanie szczegółów zapowiada na 23 czerwca. W opinii OKE, wyniki egzaminu uczniów z naszego województwa są na poziomie oscylującej wokół średniej krajowej. Zdaniem OKE, największy kłopot nasi uczniowie mają z głębszymi analizami treści i wyciąganiem wniosków na podstawie własnej analizy.
Jako pierwsze wynikami pochwaliło się w Ostrowcu  Niepubliczne Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego. Nic dziwnego, gdyż średnie wyniki jego uczniów są wyższe od średniej krajowej z poszczególnych przedmiotów od 19 do aż 40%. I tak, np. z języka polskiego uczniowie ?Konarskiego? uzyskali średnią na poziomie 87,8% przy średniej wojewódzkiej i krajowej na poziomie 69%. Z historii i wos uzyskali średnie wyniki na poziomie 82% przy średniej wojewódzkiej 58%. Jeszcze lepiej wypadli na egzaminie z matematyki, z którego uzyskali średnią 87,1% przy krajowej i wojewódzkiej na poziomie 47%. Z przedmiotów przyrodniczych uzyskali średnią 76,7% (średnia krajowa i wojewódzka 52%), z języka angielskiego 94,6% (średnia krajowa 66% i wojewódzka 67 %). Osiągnięte wyniki ponownie dały ostrowieckiemu gimnazjum miejsce wśród kilku procent gimnazjów z najlepszymi wynikami w Polsce.
Uczniowie ze świętokrzyskiego z części humanistycznej osiągnęli wyniki słabsze od średniej krajowej, np. z historii i wiedzy o społeczeństwie zdobyli 58% przy średniej krajowej 59%. Średnia z języka polskiego na poziomie 69% okazała się z kolei identyczna ze średnią krajową. Uczniowie mieli problemy z umiejscowieniem na taśmie chronologicznej wydarzenia, do których doszło na skutek sprowadzenia Krzyżaków na ziemie polskie. Okazuje się, że nie potrafią sytuować w czasie najważniejszych wydarzeń z historii średniowiecznej Polski. Zadanie to poprawnie wykonało tylko 40% piszących. Mieli także problemy z rozpoznaniem w wypowiedzi funkcji podstawowych części mowy, a także funkcjonalnego wykorzystania wiedzy z zakresu świadomości językowej. Zadanie poprawnie rozwiązało 48% uczniów.
Na poziomie 47 % przy średniej krajowej, sięgającej 52%, nasi uczniowie napisali egzamin z matematyki. Polegli m.in. na zadaniu, w którym należało wykazać się umiejętnością rozpoznawania kątów wierzchołkowych i przyległych oraz korzystania z ich własności. Okazało się najtrudniejszym spośród zadań zamkniętych, a poprawnie rozwiązało je jedynie 29% gimnazjalistów. W części egzaminu z przedmiotów przyrodniczych średni wynik naszych uczniów był identyczny ze średnią krajową na poziomie 52%. Najtrudniejsze z fizyki okazało się rozwiązanie zadania, które wymagało od zdających zastosowania związku między masą, gęstością i objętością do obliczenia jednej z tych wielkości, konkretnie objętości. Zadanie okazało się najtrudniejszym w arkuszu ? poprawnie rozwiązało je 30% gimnazjalistów.
Okazuje się, że świętokrzyscy uczniowie uzyskiwali z języka angielskiego na poziomie podstawowym wyniki niższe, niż w skali kraju ? zaliczyli średnią na poziomie 66% przy średniej krajowej sięgającej 67%. Gorzej ? na poziomie trzech punktów procentowych od średniej krajowej – wypadł egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Analiza wyników pokazuje, że gimnazjaliści przystępujący w tym roku do egzaminu z języka angielskiego osiągnęli porównywalny średni wynik w tych czterech obszarach (od 64% do 67% punktów). W przypadku języka niemieckiego oraz rosyjskiego zdający najlepiej poradzili sobie z zadaniami w części arkusza sprawdzającej rozumienie ze słuchu, natomiast uczniowie przystępujący do egzaminu z języka francuskiego najwyższe wyniki uzyskali za rozwiązanie zadań sprawdzających znajomość funkcji językowych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *