Nowoczesne klasopracownie językowe w naszych szkołach

Ostrowieckie szkoły ? Zespół Szkół Nr 1 (?Ekonomik?) i Zespół Szkół Nr 3 (?THM?) otrzymają nowoczesne, multimedialne klasopracownie językowe, zakupione w ramach projektu ?Nowoczesna Szkoła Zawodowa ? Nowoczesny Region?, którego liderem jest Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Zakupu klasopracowni językowych dokonano w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014?2020, mającego na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Powiat ostrowiecki decyzją zarządu, jako organ prowadzący obie ostrowieckie szkoły ponadgimnazjalne, podpisze w tej kwestii stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim.
W skład laboratorium fonetycznego wchodzi stanowisko nauczyciela wyposażone w jednostkę centralną z oprogramowaniem oraz komputer, kilkanaście stanowisk uczniowskich ze słuchawkami zintegrowanymi z mikrofonem oraz tablica interaktywna z rzutnikiem krótkoogniskowym. Wartość wyposażenia dla każdej z naszych szkół to ponad 14 tys. zł. Z tego swoistego prezentu ucieszą się przede wszystkim nauczyciele języków obcych. Nowoczesne wyposażenie dydaktyczne znacznie ułatwią im pracę z uczniami, zwłaszcza w zakresie nauczania języka zawodowego, bo dzięki wykorzystaniu środków unijnych, szkoła organizuje zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów.
Do końca czerwca br. podobne klasopracownie językowe trafią do 27 szkół zawodowych ze wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego, uczestniczących w projekcie ?Nowoczesna Szkoła Zawodowa ? Nowoczesny Region?. Całkowita wartość wyposażenia to blisko 400 tys. złotych.
W projekcie zaplanowano również m.in. zakup wyposażenia do pracowni przedmiotowych i warsztatów szkolnych o średniej wartości ponad 40 tys. złotych. W okresie wakacyjnym uczniowie i nauczyciele uczestniczący w projekcie odbędą płatne staże w przedsiębiorstwach działających na terenie województwa świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *