Asystent rodziny ?Za życiem? – gdy pojawia się nieuleczalna choroba dziecka

Zapewne większość rodziców chorych nieuleczalnie dzieci przyzna, że najgorsze było oczekiwanie na diagnozę – ciągłe badania, wizyty u lekarzy, jeżdżenie od specjalisty do specjalisty.
Często są to długie miesiące spędzone w lęku i ciągłym napięciu emocjonalnym zanim usłyszą, z jakiego powodu cierpi ich dziecko. Już sam okres oczekiwania przepełniony jest niepewnością, strachem, że dziecko cierpi na poważną, nieuleczalną chorobę.
Rodzice i bliscy czują się porażeni informacją, jakby znaleźli się nad przepaścią. Często sami swój stan opisują słowami, że ?świat się im zawalił?. Towarzyszą im bardzo silne emocje, takie jak: złość, poczucie niesprawiedliwości, strach, lęk, osamotnienie, żal i bezsilność. Każdy rodzic w takiej sytuacji potrzebuje ogromnego wsparcia. Wsparcie powinno pochodzić od osób bliskich, ale przede wszystkim od specjalistów. Rodzice nie oczekują wtedy pocieszenia czy banałów w stylu: ?uśmiechnij się? lecz otuchy, wyrozumiałości i wysłuchania. Rozumiejąc obawy rodziców, ich lęki związane podjęciem trudu, jaki wynika z opieki nad chorym dzieckiem, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej proponuje nieodpłatną pomoc w postaci Asystenta rodziny.
basinska-W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim pracuje obecnie 5 asystentów rodziny, docelowo będzie ich 6 ? mówi koordynator ds. asysty rodzinnej, Joanna Basińska. Z pomocy mogą skorzystać kobiety w ciąży, rodziny, w których przyszło na świat ciężko chore dziecko, jak i kobiety, których dziecko umarło po porodzie. Rolą asystenta jest koordynowanie pomocy na rzecz całej rodziny. To asystent rodziny jest pomocnikiem i pośrednikiem. W imieniu kobiety wystąpi z wnioskiem o pomoc, poinformuje o uprawnieniach przysługujących kobiecie w ciąży i jej rodzinie, udzieli rodzinie wsparcia.
Asystenci rodziny wskażą do kogo należy się udać, w celu uzyskania pomocy w zakresie pielęgnacji dziecka czy w uzyskaniu dostępu do rehabilitacji społecznej. Pomogą w uzyskaniu pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych oraz świadczeń opieki zdrowotnej. Ani psycholog, ani lekarz nie są w stanie pomagać roztrzęsionej kobiecie w szukaniu wsparcia, we wnioskowaniu o nie. To jest rola asystenta. Ze wsparcia asystenta rodziny można skorzystać na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę dziecka. Wówczas wystarczy zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Świętokrzyskiej 22, do .pok. 1.23, I piętro. Tu odpowiemy na każde pytanie, udzielimy szczegółowych informacji pomocnych Państwu, o placówkach udzielających świadczeń w zakresie położnictwa, ginekologii, rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego czy uzyskania świadczeń psychologicznych.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *