Skwitują pracę starosty i zarządu powiatu

W piątek, 30 czerwca o godz. 12, odbędzie się sesja Rady Powiatu Ostrowieckiego. Najbardziej interesującym punktem obrad będzie ocena wykonania budżetu powiatu za 2016 rok wraz z rozpatrzeniem wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Ostrowieckiego i staroście, Zbigniewowi Dudzie.
Podczas sesji sprawozdania finansowe na ubiegły rok złożą dyrektorzy Zespołu Opieki Zdrowotnej i Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Przyjęte zostanie także sprawozdanie z realizacji współpracy powiatu ostrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Na sesji dojdzie również do zmian w budżecie powiatu na bieżący rok.
Radni rozpatrzą ponadto skargi na działania starosty, dotyczące wstrzymania wypłaty dotacji oświatowej dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kunowie oraz zatrudnienia na stanowisko p.o. dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Tradycją obrad stało się już przedstawienie przez dyrektora Rafała Lipca informacji, związanej z bieżącą sytuacją w szpitalu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *