Barry Gamble – ekspert UNESCO z wizytą na Krzemionkach

Gościem specjalnym VI Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia był geolog i geograf Barry Gamble – niezależny Konsultant Światowego Dziedzictwa, posiadający 20-letnie doświadczenie w pracy dla rzecz Światowego Dziedzictwa UNESCO, zarówno jako pracownik niezależny, jak i członek z wielodyscyplinarnych i wielokulturowych zespołów.
Jego główne zainteresowania zawodowe obejmują identyfikację i ochronę krajobrazów, w szczególności tych związanych z dziedzictwem przemysłowym. Specjalizuje się w pisaniu wniosków nominacyjnych.
Gościowi z Anglii towarzyszyła dr inż. Katarzyna Piotrowska – kierownik Działu Strategii Zarządzania Dziedzictwem Narodowego Instytutu Dziedzictwa i pełnomocnik dyrektora ds. wdrażania konwencji UNESCO.
-Nasi znamienici goście zapoznali się ze stanem przygotowań Krzemionek do złożenia wniosku nominacyjnego, w tym dotyczących ochrony i zabezpieczenia obiektu  ? informuje dyrektor Muzeum Historyczno ? Archeologicznego, Włodzimierz Szczałuba. ?Nikt już nie kwestionuje zasadności wpisania naszych neolitycznych kopalni na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Prace zmierzają obecnie do ustalenia, czy jesteśmy w stanie zgodnie z wytycznymi odpowiednio chronić, konserwować, zarządzać i finansować funkcjonowanie Krzemionek. Niezbędne w tej materii stają się konsultacje z władzami samorządowymi, a także innymi instytucjami.
Barry Gamble uczestniczył w ostatniej sesji UNESCO w Krakowie i reprezentował na niej Polskę, jako autor wniosku nominacyjnego obiektu ?Zabytkowa kopalnia srebra w Tarnowskich Górach i podwodny system nawadniania?. Obiekt ten na wspomnianej sesji został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. B.Gamble od 20 lat pracuje jako konsultant w wielu projektach związanych z dziedzictwem światowym, w tym także, dotyczącym Krzemionek. Z kolei dr Katarzyna Piotrowska była odpowiedzialna z ramienia Narodowego Instytutu Dziedzictwa za organizację sesji UNESCO w Krakowie. Nic dziwnego, że doświadczenia obojga są dla starań naszego obiektu bezcenne i warto się nimi wymieniać podczas takich wizyt.
W trakcie obecności na Krzemionkach angielski gość konsultował z prof. Jackiem Lechem – kuratorem naukowym Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki – prowadzone obecne prace archeologiczne w sąsiadujących prehistorycznych polach eksploatacyjnych krzemienia ?Borownia? w Rudzie Kościelnej i ?Korycizna? w Wojciechówce oraz w posiadającej liczne związki z górnictwem krzemienia osadą neolityczną na wzgórzu
?Gawroniec? w Ćmielowie. Wniosek nominacyjny do UNESCO przygotowywany jest bowiem dla dobra seryjnego, składający się z kilku komponentów. Celem jest przedstawienie zespołu obiektów, stanowiących połączenie górnictwa z osadnictwem. Wniosek ten, w roboczej wersji, zostanie opracowany już tej jesieni. Ostrowieckie Muzeum Historyczno ?Archeologiczne oficjalny wniosek nominacyjny, który opracowuje wraz z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, złoży w styczniu 2018 r.
-Chcemy uzyskać jak najszersze poparcie dla naszego wniosku nominacyjnego. Dlatego wystąpimy o rekomendacje do uznanych autorytetów świata archeologii i nauki ? zapowiada dyrektor, W. Szczałuba.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *