Więcej na echokardiograf

Na sesję Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim wróciła kwestia zakupu echokardiografu dla Oddziału Kardiologii Szpitala Powiatowego.
Przypomnijmy, że w czerwcu, radni miejscy podjęli decyzję o przekazaniu Starostwu Powiatowemu kwoty 200 tys. zł na ten cel. W odpowiedzi powiat stwierdził, że dotacja jest za mała i może lepiej przekazać ją na potrzebne dla ostrowieckiego szpitala aparaty dla znieczuleń.
-Wprowadziłem do porządku obrad punkt, w którym zwiększymy dotację na zakup echokardiografu, potrzebnego mieszkańcom miasta i regionu – apelował prezydent Jarosław Górczyński. Proponuję przekazać kwotę 311.999 zł na zakup tego specjalistycznego aparatu.
Skarbnik miasta, Elżbieta Pichór wyjaśniła, że ustawodawca przewidział udzielenie pomocy innym jednostkom samorządu, ale z taką zasadą, że dane zadanie nie jest finansowanie w całości stawek, stąd taka, a nie inna kwota.
-Onkologia nie może być, echo-serca nie może być, Rawszczyzna nie może być – mówił podczas sesji radny Mariusz Łata, który w imieniu Klubu Radnych KWW Jarosława Górczyńskiego przed miesiącem zaproponował sfinansowanie takiego zakupu. Jestem po czterdziestce i uważam, że opieka kardiologiczna w naszym mieście winna być na jak
najwyższym poziomie.
Ostrowieccy radni jednogłośnie opowiedzieli się za zwiększeniem dotacji z myślą o zakupie echokardiografu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *