Ostrowiecki szpital w sieci. To zobowiązuje…

Ostrowiecki Szpital Powiatowy znalazł się w sieci i jest to niezaprzeczalny sukces lekarzy oraz całego personelu medycznego, ale w niemałym stopniu, żeby nie powiedzieć w znaczącym, także rządzących. Nasz ZOZ ma wiele atutów i to prawda, ale wiele musimy jeszcze zrobić, abyśmy się w tej sieci sprawdzili i utrzymali.
-Zakład Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim został uznany za placówkę niezbędną dla zapewnienia mieszkańcom opieki zdrowotnej. Szpital, spełniając kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i rozporządzeniach, wszedł w tzw. system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Co to oznacza w praktyce dla ostrowieckiego szpitala?
-Korzyści płynących z włączenia placówki do PZS, czyli sieci szpitali, jest kilka -mówi Beata Szczepanek, rzecznik prasowy Świętokrzyskiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach. Przede wszystkim jest to gwarancja stabilnego finansowania. Ostrowiecki szpital, tak jak i pozostałe placówki zakwalifikowane do sieci, będzie miał gwarancję finansowania przez 4 lata  w postaci tzw. ryczałtu. To oznacza, że otrzyma rodzaj budżetu globalnego, obejmującego znaczną część świadczeń szpitalnych (z kwoty ryczałtu zostaną wyodrębnione środki na sfinansowanie niektórych świadczeń, takich jak np. zabiegi usunięcia zaćmy, porody, endoprotezy), ale także świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanych w poradniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej czy nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. I dyrektor, kadra zarządzająca będą mogli się tym budżetem ?rządzić? ? oni najlepiej wiedzą, na które zakresy czy oddziały ile przeznaczyć z tego budżetu środków. Czyli mówimy o elastycznym zarządzaniu szpitalnym budżetem. Kolejna korzyść dla szpitala, to fakt, że nie będzie musiał uczestniczyć w konkursach na poszczególne zakresy świadczeń, które udzielane są w ramach sieci. W przypadku Ostrowca Świętokrzyskiego mamy dodatkowo taką sytuację, że ponieważ wszystkie oddziały i poradnie weszły do sieci, to szpital nie będzie też musiał startować w konkursach na te zakresy, które znalazły się poza nią, jak np. w Końskich.
-Jakie korzyści odniosą z tego tytułu pacjenci?
-Przede wszystkim sieć  usprawni organizację całego procesu leczenia. Na pierwsze miejsce wysuwa się tu koordynacja i kompleksowość świadczeń udzielanych w szpitalach i przychodniach specjalistycznych. Najprościej rzecz ujmując: chory, który zostaje wypisany z oddziału szpitalnego, a wymaga dalszego leczenia, nie będzie już szukał specjalisty na własną rękę, ale będzie kontynuował leczenie i rehabilitację w przyszpitalnych poradniach. Będzie więc miał zapewnioną kompleksową opiekę, także w przypadku wystąpienia powikłań.sieci
-A czy funkcjonowanie w sieci skróci słynne kolejki na SOR i w izbach przyjęć?
-To jest jedno z założeń nowego systemu – odciążenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, tak by trafiali tam wyłącznie pacjenci, których zdrowie i życie jest zagrożone, a nie z lekkimi dolegliwościami.
-Jak to będzie możliwe?
-Od 1 października 2017 r., a więc od dnia, kiedy sieć wejdzie w życie, szpital będzie musiał utworzyć w swoich strukturach poradnię nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Obecnie w Ostrowcu Świętokrzyskim ambulatorium dyżurujące w nocy i w dni wolne od pracy mieści się przy ul. Focha i jest prowadzone przez Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego. Wielu pacjentów jednak ? siłą przyzwyczajenia ? zamiast udać się po pomoc do ambulatorium, bez względu na stan zdrowia od razu przyjeżdża na SOR, gdzie tworzą się niepotrzebne kolejki. Natomiast w momencie, gdy nocna i świąteczna pomoc medyczna będzie funkcjonować w strukturach szpitala, to pacjent, który tu trafi, a nie będzie wymagał  pomocy specjalisty z SOR, od razu zostanie skierowany do ambulatorium obok. Nie będzie czekał godzinami, nie będzie odsyłany ze szpitala, a jednocześnie nie będzie blokował kolejki chorym w najbardziej ciężkim stanie wymagającym natychmiastowego leczenia.
-Jakie wymogi musi spełnić szpital ostrowiecki, aby dobrze funkcjonować w sieci?
-Te wymogi szpital musiał spełnić już wcześniej, by zostać zakwalifikowanym do sieci. Jest ich wiele. By nie wchodzić w zbyt skomplikowane szczegóły, wymienię podstawowe kryteria: posiadanie oddziałów o określonym profilu udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji 24-godzinnej, a nie wyłącznie planowej, posiadanie na te oddziały umowy z NFZ przynajmniej przez 2 lata, posiadanie SOR lub izby przyjęć, również przynajmniej z dwuletnią umową. O tym, że ostrowiecka placówka została zakwalifikowana do II, a nie do I poziomu zadecydowało prowadzenie przez nią takich oddziałów, jak neurologia, kardiologia, okulistyka, ortopedia, otolaryngologia.
-Czy ostrowiecki szpital będzie musiał, w świetle wymogów ?sieciowych?, utworzyć nowe poradnie, wdrożyć nowe procedury medyczne, zakupić nowy sprzęt? Czy musi być zmodernizowany SOR?
-Tak jak już wspomniałam, jednym z warunków wejścia do sieci było posiadanie kontraktu z NFZ minimum od 2 lat. To dotyczy nie tylko oddziałów szpitalnych, ale także poradni. Tak więc do sieci wchodzą te przychodnie, które szpital już ma. Oczywiście, zawsze może utworzyć nowe przychodnie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, one będą miały status przyszpitalnych, natomiast będą brały udział w konkursach. Konkursy na AOS są planowane na II kwartał przyszłego roku. Jeżeli chodzi natomiast o takie kwestie, jak modernizacja, zakup nowego sprzętu, wszelkiego rodzaju remonty, to wszystko to odbywa się na takich samych zasadach, jak do tej pory: każda placówka, która ma kontrakt z NFZ, czy to w ramach sieci czy poza nią musi spełniać standardy i wymagania zawarte w rozporządzeniach koszykowych Ministra Zdrowia.
-Dziękuję za rozmowę.

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “Ostrowiecki szpital w sieci. To zobowiązuje…

  • 28/07/2017 at 09:16
    Permalink

    Przez kilkadziesiąt lat tyle naobiecywano w temacie poprawy obsługi pacjenta w publicznych lecznicach,że i teraz sceptycyzm bierze górę.
    Pożyjemy,zobaczymy jak rzekł ślepy.

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *