Nieruchomość przy ulicy Gulińskiego zakupi MON?

Radni powiatowi przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż opuszczonej przez Specjalny Ośrodek Szkolno ?Wychowawczy nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
Nieruchomość liczy sobie powierzchnię 1,6562 ha, a jej sprzedaż nastąpi na rzecz Skarbu Państwa – Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, z przeznaczeniem na budowę i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa.
Nieruchomość przy ulicy Gulińskiego przez długie lata była wykorzystywana na potrzeby SOSW w Ostrowcu Świętokrzyskim. Działalność SOSW w Ostrowcu Świętokrzyskim, z uwagi na zły stan techniczny i sanitarny budynków, po uzyskaniu stosownych zezwoleń, została przeniesiona i będzie realizowana właśnie w Bursie Szkolnej.
W sprawie nabycia nieruchomości do Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św. wpłynęły pisma Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Kielcach i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sandomierzu. Dotyczyły zainteresowania nabyciem nieruchomości wytypowanej do dyslokacji Wojsk Obrony Terytorialnej.
Sprzedaż nieruchomości przy ulicy Gulińskiego w drodze bezprzetargowej jest możliwa ze względu na to, że występuje między Skarbem Państwa, a jednostką samorządu terytorialnego. Jej sprzedaż, która umożliwi zlokalizowanie jednej z trzech w województwie świętokrzyskim jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej, to dochód do budżetu powiatu, możliwości rozwoju miasta i powiatu, przyszłe korzyści społeczne i gospodarcze oraz podniesienie prestiżu miasta i powiatu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *