Niezwykła szkoła w dziejach Ostrowca. 95-lecie ostrowieckiej małej politechniki (zdjęcia)

W najbliższą sobotę, 23 września o godz. 9, Mszą św. w kościołku przy ul. Sandomierskiej, rozpoczną się uroczystości 95-lecia obecnego Zespołu Szkół Nr 3 pod patronatem starosty ostrowieckiego, Zbigniewa Dudy. Po Mszy w auli szkolnej odbędzie się akademia z udziałem zaproszonych gości ? parlamentarzystów, władz samorządowych i oświatowych, absolwentów, a także obecnych oraz emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. To święto, wielce zasłużonej dla miasta szkoły, zorganizował komitet honorowy pod kierunkiem Stanisława Sejmickiego, absolwenta THM z 1982 r. Po uroczystości absolwenci będą mogli odbyć spotkania klasowe, zwiedzić szkołę, spotkać się z nauczycielami. Chętni będą mogli udać się na wycieczkę do Muzeum Archeologicznego w Krzemionkach, zwiedzić muzeum i trasę podziemną oraz odbyć spotkanie towarzyskie.

Przebogata historia, wiele nazw, zawsze wysoki poziom
Przez lata młodzi ostrowczanie, którzy chcieli zostać inżynierami, po szkole podstawowej kontynuowali naukę w Technikum Hutniczo -Mechanicznym. Później, zyskując chociażby potężną dawkę solidnych podstaw rysunku technicznego, brylowali na uczelniach technicznych w całej Polsce. THM jednak, co ciekawe, zawsze kształcił wszechstronnie. Dość wspomnieć, że jego absolwenci zostali nie tylko wziętymi inżynierami, ale generałami, profesorami wyższych uczelni, prezesami firm, dyrektorami, wynalazcami, ale również uznanymi humanistami. Historia ostrowieckiej szkoły hutniczej jest tak bogata, że nie sposób przedstawić jej w jednym artykule prasowym. Dlatego wszystkich zainteresowanych odsyłamy do lektury ?Kroniki Technikum Hutniczo -Mechanicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim?, której autorem jest kustosz naszego muzeum, Waldemar Ryszard Brociek, absolwent szkoły z 1975 r.

Pierwszy budynek szkoły
Pierwszy budynek szkoły

Ta historia naszej placówki oświatowej rozpoczęła się od? pomysłu zgłoszonego przez strajkujących pracowników Zakładów Ostrowieckich w 1921 roku! Rok później ich pomysł doczekał się realizacji. Rozpoczęto bowiem przy Kole Techników Zakładów Ostrowieckich kursy dokształcające dla rzemieślników i robotników. Nauka odbywała się w budynku fabrycznym. Kursy dokształcające przekształciły się w Szkołę Rzemieślniczo- Przemysłową Zakładów Ostrowieckich, która funkcjonowała w latach 1926-1939.

Pierwsi absolwenci Liceum
Pierwsi absolwenci liceum

Po wybuchu wojny, nauka została wznowiona 10 października 1939 r., najpierw w budynku Konsum PSS, a potem byłej Szkole Podstawowej Nr 3 przy ówczesnej ulicy Boernera, a dzisiejszej Sandomierskiej. W czasie okupacji w latach 1940 -44 szkoła istniała pod nazwą Prywatna Szkoła Rzemieślnicza Zakładów Ostrowieckich. Ukończyło ją 200 absolwentów. W 1945 r. szkołę przejęło Ministerstwo Przemysłu, które zmieniło nazwę na Szkołę Państwową Huty Ostrowiec. W dniu 1 lipca 1947 r. nadano szkole nazwę Gimnazjum Przemysłowe Huty Ostrowiec w Ostrowcu Kieleckim. Szkoła była utrzymywana przez hutę, a nadzorowana przez Centralny Zarząd Przemysłu Hutniczego. Tworzyły ją Szkoła Przemysłowa, Gimnazjum Przemysłowe i Liceum Przemysłowe, które posiadało nawet własną orkiestrę. Z kolei z dniem 1 września 1948 r. Ministerstwo Przemysłu zmieniło nazwę szkoły na Liceum i Gimnazjum Przemysłowe Huty Ostrowiec w Ostrowcu Kieleckim.

Lata 20 XX wieku. Nauczyciele i absolwenci
Lata 20 XX wieku. Nauczyciele i absolwenci

Pod koniec lat 40., dyrektor szkoły Leon Chrzanowski podjął starania o przydzielenie funduszy na budowę budynku szkolnego, którego projektantami byli: inż. St. Rekwirowicz i inż. A. Reński. 22 lipca 1948 r. został wmurowany akt erekcyjny nowego budynku średniej szkoły technicznej, a 1 września 1950 r. rozpoczął działalność Ośrodek Szkolenia Zawodowego Huty Ostrowiec w Ostrowcu, w skład którego wchodziła Szkoła Przemysłowa, Gimnazjum Przemysłowe, Liceum Przemysłowe, Liceum dla Dorosłych, no i słynne później Technikum Hutniczo – Mechaniczne.

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek
Wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowy budynek

Rok później zarządzeniem Ministerstwa Hutnictwa z dniem 1 września 1951 r. zaczęły funkcjonować dwie oddzielne szkoły: Zasadnicza Szkoła Hutnicza i Technikum Hutniczo-Mechaniczne z wydziałem dla pracujących. Nadzór merytoryczny nad pracą szkoły przejął Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego.

historia2

Od 1 września 1960 r. nauka w Technikum Hutniczo-Mechanicznym została przedłużona do 5 lat. W 1975 r. połączono Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących Huty im. M. Nowotki, Zasadniczą Szkołę Metalową, Technikum Hutniczo -Mechaniczne im. J. Krasickiego, Policealne Studium Zawodowe w jeden zbiorczy zakład szkolny pod wspólną nazwą Zespół Szkół Hutniczych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

DSCF9lk55

leon chrzanowski
Dyrektor Leon Chrzanowski

W 1978 r. zamknięto działalność Zasadniczej Szkoły Metalowej, a Zespół Szkół Hutniczych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego przekształcono w Zespół Szkół Hutniczych Huty im. M. Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dniu 1 czerwca 1993 r. Huta ?Ostrowiec? przekazała Warsztaty Szkolne, które dotychczas były wydziałem huty, pod nadzór Zespołu Szkół Hutniczych. Ówczesne władze huty planowały nawet zakończenie w naszym mieście edukacji hutniczej, rozważając możliwość przekazania budynku przy ulicy Sandomierskiej na potrzeby jednej ze szkół wyższych. Chwała Bogu, że tak się nie stało. Dwa lata później zostało powołane do życia Liceum Techniczne, a w 1996 r. zmieniono nazwa szkoły z Zespołu Szkół Hutniczych im. M. Nowotki na Zespół Szkół Hutniczych, w skład którego weszły: Technikum Hutniczo-Mechaniczne, Liceum Techniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Hutnicza. Wreszcie, w 2002 r. zmieniono nazwę szkoły z Zespołu Szkół Hutniczych na Zespół Szkół Nr 3. W miejsce Technikum Hutniczo -Mechanicznego, do nazwy którego wielu chce powrotu, utworzone zostało Technikum Nr 3, a w miejsce Liceum Technicznego Liceum Profilowane Nr 1. Gmina Ostrowiec przejęła także warsztaty szkolne.
Przez blisko 100 lat tylko 8 dyrektorów!
Pierwszym dyrektorem ostrowieckiej szkoły hutniczej był w latach 1922- 1940 Józef Kwiatkowski. W czasie wojny funkcję tę sprawował Stanisław Rejowicz, a tuż po jej zakończeniu krótko Zygmunt Piotrowski. Fenomenem był Leon Chrzanowski, który kierował szkołą aż przez 28 lat, w latach 1945 ?1973. To dzięki jego staraniom wybudowano obecny gmach szkoły. W latach 1973 – 1975 dyrektorem był Henryk Ejankowski. Z kolei przez 21 kolejnych lat, w latach 1975 -1996, dyrektorem THM był Sławomir Kopański, którego w latach 1996 -2003 zmienił Roman Kita. Obecnie stanowisko dyrektora pełni od 14 lat Czesław Golis.
Kontynuacja chlubnych tradycji

Dyrektor Czesław Golis
Dyrektor Czesław Golis

-Nasza szkoła, ze względu na swój charakter, bazuje na wspaniałej kadrze, która sprawnie wykorzystując sprzęt techniczny do nauki konkretnego zawodu stwarza uczniom szansę na zatrudnienie. Zmienia się rynek pracy i musimy podążać za tymi zmianami. Dlatego kilka lat temu uruchomiliśmy kształcenie techników w dziedzinie systemów i urządzeń energetyki odnawialnej. Nasi uczniowie uczą się w klasach mechatronicznych, objętych patronatem przez Celsę Huta Ostrowiec. W tamtym roku, w ramach kształcenia dualnego, podpisaliśmy umowę z firmą Finnow Polska. Dyrektor Czesław Golis marzy o tym, by 100-lecie szkoły obchodzone było w nowej hali sportowej, której budowa planowana jest już od dawna.
-Hala przydałaby się naszym uczniom, dla których byłaby to swoista nagroda za to, że od dwóch lat wygrywają sportową rywalizację szkół ? mówi dyrektor. ?Cały czas zamierzamy inwestować w poprawę bazy dydaktycznej szkoły, a także w doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nie ukrywam, że w ślad za naszymi dążeniami będą szły środki finansowe. Liczymy także na współpracę z przedsiębiorcami w kształceniu odpowiednich, wysoko wykwalifikowanych kadr na potrzeby środowiska lokalnego.

Wspomnienia absolwentów

????????????????????????????????????

Lech Majewski, generał broni, pilot, były Dowódca Sił Powietrznych RP, absolwent THM z 1972 roku: -Dziękuję nauczycielom THM za to, że z sukcesem i na odpowiednim poziomie mogli przekazać nam taki ogrom wiedzy i umiejętności. Oczywiście, nie było łatwo. W sobotę kończyłem naukę dość późno. Dopiero o godz. 15.40 wracałem do domu. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ten trud się wielce opłacił. Otrzymałem przepustkę w świat, możliwość ukończenia wymarzonej uczelni. Państwo profesorowie i wychowawcy nauczyli mnie wytrwałości i sumienności. Zawsze z tęsknotą wspominam pobyt w murach tej szkoły.
Piotr TworzewskiProfesor Piotr Tworzewski, były prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. rozwoju, absolwent z 1975 roku: -Nauka w THM była bardzo ważna w naszym życiu. Dostaliśmy wszyscy solidnie w kość, co pewnie wszyscy potwierdzą, ale w ten sposób nauczyliśmy się pokonywać trudności. Osobiście, dla mnie  najważniejsza była matematyka i dlatego często wspominam profesora Kopańskiego, który mnie ukształtował.

Zbigniew-Duda1Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki, absolwent THM z 1985 roku: Jestem dumny z tego, że jestem absolwentem THM; szkoły, która od dziesiątek lat jest kuźnią kadr dla całego kraju i naszej, małej Ojczyzny. Szkoła dała nam, jej absolwentom, nie tylko rozległą wiedzę, ale nauczyła, jak odnosić sukcesy
i szlachetnie rywalizować. Nie byłoby to możliwe bez wspaniałych nauczycieli, którzy byli dla nas prawdziwymi, autentycznymi autorytetami, mistrzami zawodu. To od nich nauczyłem się tego,  co w życiu najważniejszei jak godnie żyć. Nie sposób nie pochylić przed nimi czoła. Dziś przyszło mi kierować pracami powiatu, który – chociażby poprzez organizację takiej imprezy, jak ?Schools Fashion ? Renesans Inteligentnych Zawodów? – wyjątkowo dba o rozwój szkolnictwa zawodowego, wspierając kształcenie dualne, którego ZS Nr 3 jest przysłowiowym oczkiem w głowie.

thm

Zdjęcia z II Zjazdu Absolwentów THM i 90-lecia szkoły

2010 r. II Zjazd AbsolwentówDSC_0001(2)DSC_0001DSC_0002DSC_0004DSC_0008DSC_0011(2)DSC_0066IMG_6653IMG_6654Radosław Moskal - Nauczyciel 2009 roku

Print Friendly, PDF & Email

2 thoughts on “Niezwykła szkoła w dziejach Ostrowca. 95-lecie ostrowieckiej małej politechniki (zdjęcia)

 • 21/09/2017 at 11:44
  Permalink

  Dyru,Łysy,Butla,Fifa,Śpioch,Faza,Dyziu,Ziuta,Gacek,Słoniu,Ryfka,Kocioł,Klipa,Perykles,Babka, Indianiec,Penczu,Filut,Balcer,Sołtyk,Karpiu, etc,etc,etc…

  Reply
 • 21/09/2017 at 13:24
  Permalink

  …tylko demencją starczą mogę wytłumaczyć nieumieszczenie w swym wpisie,niezwykłej doskonałej postaci TMH jaką był Tiaku – wybaczcie

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *