Dzień Budowlanych Powiatu Ostrowieckiego

We wnętrzach Hotelu Accademia odbyło się coroczne spotkanie budowlanych powiatu ostrowieckiego, zorganizowane przez Koło Środowiskowe Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w Kielcach.
Uroczystość otworzyli: wiceprzewodniczący ŚOIIB w Kielcach Tomasz Marcinowski i przewodniczący koła w Ostrowcu Świętokrzyskim, Tadeusz Durak. Gościem spotkania był prezydent miasta Jarosław Górczyński, który podkreślał znaczenie współpracy dla inwestycji miejskich z inżynierami i technikami branży budowlanej. J.Górczyński przedstawił prezentację multimedialną, zawierającą m.in. najważniejsze, realizowane i przygotowywane inwestycje, w tym rozbudowę browaru,  Termomodernizację budynków kina, Urzędu Miasta i środowiskowego domu ?Przystań?.
Ostrowieckie koło budowlanych gromadzi około 270 osób i jest najprężniej działające w regionie. Głównym jego zadaniem jest organizacja szkoleń, wyjazdów technicznych oraz informacja o zmieniających się zasadach w prawie.

bud2
Podczas spotkania w części wykładowej uczestnicy mogli poznać technologie modernizacji niecek basenowych oraz instalacji technologicznych, technologie wykonywania robót hydrologicznych i renowacyjnych w oparciu o wyroby firmy ?Remmers? przy budowie dawnych browarów w Ostrowcu Świętokrzyskim. Drugą odsłoną spotkania była integracja środowiska podczas biesiady budowlanych, połączonej z wymianą doświadczeń i spostrzeżeń na temat nowelizowanych przepisów prawa.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *