Chlubą i wyróżnieniem jest być nauczycielem. Medale Prezydenta RP i ministra edukacji, nagrody starosty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciele i dyrektorzy ze szkół powiatu ostrowieckiego spotkali się w Hotelu Accademia na obchodach tego święta, zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim. Podczas uroczystości ostrowieccy pedagodzy otrzymali z rąk wicewojewody Andrzeja Bętkowskiego srebrne i brązowe medale za wzorowe wykonywanie zawodowych obowiązków, z rąk Kazimierza Mądzika ? Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty: medale Komisji Edukacji Narodowej i nagrody Kuratora, zaś z rąk gospodarza uroczystości Zbigniewa Dudy nagrody starosty ostrowieckiego. Nauczyciele mianowani złożyli ślubowanie. Dla wszystkich nauczycieli i pedagogów nie zabrakło życzeń satysfakcji w pracy zawodowej, nieustającej wiary w swoje powołanie i misję nauczyciela, wytrwałości i wszelkiej pomyślności. Z życzeniami pospieszyli parlamentarzyści Ziemi Ostrowieckiej, reprezentowani przez dyrektorów biur senatora Jarosława Rusieckiego i posła Andrzeja Kryja ? Artur Głąb i Sylwia Kula, władze wojewódzkie i samorządowe, a także oświatowe i związkowe. W imieniu odznaczonych i nagrodzonych podziękowała Marta Dytkowska, nauczycielka z LO Nr III im. W.Broniewskiego.  W bogatej części artystycznej uroczystości wystąpiły uzdolnione ostrowieckie piosenkarki: Aleksandra Kostępska, Dominika Bugajska i Małgorzata Sala.

Za działalność na rzecz rozwoju oświaty i sumienne wykonywanie obowiązków
Postanowieniem Prezydenta RP Srebrnymi Krzyżami Zasługi, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty, odznaczeni przez wicewojewodę zostali: Dorota Kępińska (Zespół Szkół Nr 1), Irena Stępniak (Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego), Dariusz Synowiec (LO Nr II im. J.Chreptowicza), Edyta Tyczyńska (ZSOMS), natomiast Brązowymi Krzyżami Zasługi: Bożena Gomuła (ZSOMS), Mariola Klusek (Zespół Szkół Specjalnych), Joanna Pietras (Bursa Szkolna), Dorota Żak (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego), Joanna Żelazna – Żak (LO Nr II).

w2Joanna Gozdur, pedagog szkolny w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: -W zawodzie pracuję ponad 30 lat i to w jednej szkole, choć zmieniała ona swoje nazwy. Zmieniali się także uczniowie, a ja zawsze lubiłam swoją pracę, która była i jest dla mnie przyjemnością. Fakt, to zawód wymagający, w wykonywaniu którego trzeba sprostać licznym wyzwaniom, ale bez nich chyba męczyłabym się w szkole?

Prezydent RP, na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę wyróżnił: Małgorzatę Czyż (ZSS), Joannę Gozdur (CKZiU), Grażynę Majewską (Publiczne Gimnazjum w Waśniowie), Krzysztofa Mocholę (CKZiU), Jolantę Szczygieł (PG w Waśniowie). Medalami Srebrnymi za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Iwona Cichońska (PG w Waśniowie), Stella Drożdżal (PG w Waśniowie), Anna Duda (ZSOMS), Marzena Kral (Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy), Anna Pióro ? Boroń (SOS-W), Anna Rabczewska (CKZiU), Magdalena Reszczyk (ZSOMS), Justyna Skrzypczak (CKZiU), Aneta Stawczyk (ZSS), Iwona Szot ? Zbrojna (CKZiU), Zbigniew Tyczyński (ZSOMS), Mariusz Wojtachnio (PG w Waśniowie), Ewa Wojtas (ZSOMS), Ewa Wyjadłowska (LO Nr III im. W.Broniewskiego). Z kolei Medale Brązowe za Długoletnią Służbę odebrali: Marta Kalita (LO Nr II), Edyta Kopyś (ZSS), Ewelina Sławińska (Zespół Szkół Nr 2), Agnieszka Wziątek ? Dryjas (ZSS).
Medale KEN, nagrody ministra i kuratora
Postanowieniem Ministra Edukacji Narodowej Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Anna Adamska (ZSS), Beata Batóg (SOS-W), Teresa Borek (SOS-W), Dariusz Granat (Zespół Szkół Nr 3), Jolanta Grochulska (ZS Nr 3), Dorota Jaskuła ? Przygoda (ZSOMS), Renata Juda (Zespół Szkół Publicznych w Bodzechowie), Marta Kalita (LO Nr II), Wojciech Karczewski (SOS-W), Edyta Kopyś (ZSS), Edyta Kraśniecka (SOS-W), Alicja Kwapisz (Publiczne Gimnazjum w Kunowie), Katarzyna Pastuszka (ZS Nr 3), Małgorzata Podeszwa (SOS-W), Bożena Przybycień (MOS), Małgorzata Przywara (LO Nr II), Beata Sulima (LO Nr II), Małgorzata Szemraj (Zespół Szkół Publicznych w Bodzechowie), Jadwiga Szymańska (SOS-W), Bożena Turek (Zespół Szkół Publicznych w Szewnie), Anna Wieczorek (ZSP w Bodzechowie), Wioletta Wiśniewska (ZSP w Bodzechowie), Magdalena Wykrota ? Skóra (PSP Nr 10, obecnie dyrektor ZSS), Anna Zasada (PSP w Chmielowie), Beata Zychnowska (ZSP w Bodzechowie).

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymali: Jolanta Wojtas (LO Nr I) i Stanisław Piotrowski (LO Nr III).
Nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty odebrali: Teresa Bąbel (dyrektor PSP w Chmielowie), Małgorzata Dyjach (ZS Nr 1) i Joanna Stawiarz (dyrektor PSP w Szwarszowicach).

wJolanta Wojtas, nauczycielka biologii w LO Nr 1: -Zawsze jest tak, że osiągnięcia nauczycieli wiążą się z osiągnięciami uczniów. Nagrodę ministra traktuję więc jako podziękowania za osiągnięcia moje i moich uczniów. Mam to szczęście, że na swojej drodze zawodowej, a w ?Staszicu? pracuję już od 25 lat, spotykam wybitnych uczniów. W ostatnim roku szkolnym mój uczeń Grzegorz Waliszczak został laureatem olimpiady biologicznej i wiedzy ekologicznej. Lubię także pracować z uczniami mniej zdolnymi. Wspólne zaangażowanie daje bowiem sporą satysfakcję z wykonywanej pracy.

Wyróżnienia starosty
Nagrodami Starosty Ostrowieckiego Zbigniewa Dudy w wysokości 2,5 tys. zł za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno ? wychowawczej i opiekuńczej wyróżnieni zostali: Mirosław Bąk (ZS Nr 2), Małgorzata Czyż (ZSS), Marta Dytkowska (LO Nr III), Michał Gajewski (ZS Nr 3), Wojciech Karczewski (SOS-W), Marta Kończak (MOS), Iwona Kosiorowska (ZSOMS), Agnieszka Kwapisz (SOS-W), Maria Lipiec (Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna), Dorota Mazan (ZS Nr 1), Andrzej Skrzypczak (dyrektor SOS-W), Małgorzata Tarnowska (ZS Nr 2), Dorota Waliszczak (ZSO), Robert Warda (dyrektor LO Nr III), Małgorzata Węglewicz (wicedyrektor ZS Nr 1), Ryszard Ziębora (ZS Nr 2).
Po uroczystym ślubowaniu status nauczyciela mianowanego uzyskali: Justyna Rowińska (ZSS), Ernest Krajewski (ZSS), Emilia Łupina (ZSS), Katarzyna Lorenc (MOS), Ksenia Cichoń (SOS-W), Emilia Żelazowska (ZS Nr 1).

w1Zbigniew Duda, starosta ostrowiecki: -Szkoła, to nie mury budynku, a przede wszystkim nauczyciele niosący ogromną odpowiedzialność za los młodego człowieka. To zawód wymagający cierpliwości i wytrwałości. Jestem dumny z wysokiego poziomu kształcenia w naszych szkołach. Jako powiat doceniamy pracę kadry pedagogicznej i dyrekcji. Traktujemy priorytetowo sprawy oświatowe. Dziękuję za trud i poświęcenie, które wkładacie Państwo w proces edukacji i wychowania najmłodszych mieszkańców naszego powiatu.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *