W Ostrowcu Świętokrzyskim o innowacjach

W dniu 25 października br., w Ostrowcu Świętokrzyskim, z inicjatywy Prezydenta Miasta Jarosława Górczyńskiego odbędzie się ?I Ostrowiecka Konferencja Nauki i Biznesu? pod tytułem ?Perspektywy rozwoju przemysłu w Ostrowcu Świętokrzyskim z wykorzystaniem prac B+R i komercjalizacji wiedzy?.
Warto wyjaśnić skrót, który funkcjonuje w języku branżowym, B+ R oznacza rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o badania i rozwój. Podczas konferencji obok siebie zasiądą, a także przedstawią propozycje współpracy, przedstawiciele biznesu, nauki oraz samorządu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego i województwa świętokrzyskiego.

asJarosław Górczyński, prezydent miasta -To nasze kolejne działania, mające na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i przemysłu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zależy mi na tym, aby w naszym mieście pojawiały się nowe przedsięwzięcia gospodarcze, szczególnie jeśli mówimy o tych na najwyższym poziomie, czyli z wykorzystaniem potencjału sektora B+R (badania i rozwój). Podczas konferencji podejmowane będą tematy, jak zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność ostrowieckich firm. Dążę do tego, aby w Ostrowcu Świętokrzyskim powstawały trwałe i lepsze miejsca pracy, a ostrowiecki przemysł tworzył jak najwięcej innowacyjnych produktów sprzedawanych na rynku krajowym i międzynarodowym.

Ważnym punktem konferencji będzie podpisanie porozumienia o współpracy między Prezydentem Miasta, Świętokrzyską Izbą Gospodarczą, a Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. To kolejna inicjatywa Prezydenta Miasta, zrealizowana z myślą o lokalnym biznesie. Przed tygodniem ostrowieccy przedsiębiorcy uczestniczyli w Urzędzie Miasta w spotkaniu informacyjno- szkoleniowym, poświęconym możliwościom pozyskiwania z Unii Europejskiej środków na inwestycje. Szczególny nacisk położony został na aspekt innowacyjności prowadzonej działalności.
Przedsiębiorcy zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi wsparcia innowacji w przedsiębiorstwach dzięki dofinansowaniu z programu ?HORYZONT 2020?. Tematykę zaprezentował Michał Marszałowicz z Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej w Lublinie. Natomiast Marek Kowalski, reprezentujący Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, przedstawił przedsiębiorcom możliwości finansowania inwestycji i projektów w ramach tzw. pakietu dla średnich miast, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Print Friendly, PDF & Email

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *